Contacte
Consell Comarcal Baix Empordà

c/ Tarongers, 12 (Can Salamó)
Tel. 972 642 310
Fax 972 641 003
Horari: dll-dv de 9h a 14:00h
consell@baixemporda.cat


MARÇ 2012 - REUNIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA.
Les reunions van ser presidides per Xavier Rangel, conseller de Medi Ambient, van assistir-hi alcaldes, regidors i tècnics dels municipis de la comarca.
Es van tractar diversos temes en matèria mediambiental com informar als ajuntaments que s’està duent a terme la nova contractació del servei de recollida selectiva comarcal, atès la caducitat dels contractes anteriors. El nou servei s’adjudicarà abans de l’estiu, i la novetat serà que una mateixa empresa recollirà tots els residus (paper, vidre i envasos).
Es va proposar començar a treballar en matèria d’estalvi i eficiència energètica, començant amb la redacció de Plans d’Energia Sostenible (PAES), subvencionats per la Diputació de Girona, i assessorant als ajuntaments per la revisió de factures energètiques, ajustament de potències, auditories dels edificis municipals, etc....
Pel que fa als municipis més petits de la comarca, es va oferir la opció de tirar endavant la contractació conjunta del servei de recollida de residus sòlids urbans. Amb aquest sistema s’aconseguiria millorar i optimitzar les freqüències de pas, fomentant la recollida selectiva i  permetre estalviar i reduir costos.
Es va informar de les principals novetats de la modificació de la normativa d’autorització d’activitats, que fan referència bàsicament a les activitats agràries.
Finalment i atès que el Consell Comarcal disposa d’un equip de tècnics acreditats per la redacció del Pla d’Autoprotecció (PAUS), es va oferir aquest servei als ajuntaments pel fet que moltes de les instal•lacions que gestionen han de tenir aquests plans redactats per un tècnic acreditat i a més els que els hi presentin les empreses privades també caldran que siguin informats i homologats per l’administració.
Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat