Contacte
Consell Comarcal Baix Empordà

c/ Tarongers, 12 (Can Salamó)
Tel. 972 642 310
Fax 972 641 003
Horari: dll-dv de 9h a 14:00h
consell@baixemporda.cat


AGOST 2010 - EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA ENTRARÀ EN VIGOR EL 23 D’AGOST

L’aprovació del Codi de Consum de Catalunya representa un gran avenç en la defensa i garantia dels drets de les persones consumidores i usuàries.

El 30 de juny el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei del CODI DE CONSUM DE CATALUNYA. La norma entrarà en vigor el dia 23 d’agost, un mes després de la seva publicació al DOGC.

El Consell de Persones Consumidores de Catalunya (organisme, adscrit a l’ACC, es va crear l’any 2005 amb la finalitat de ser un òrgan de representació i consulta de les associacions de persones consumidores i usuàries davant  la Generalitat i d’altres administracions i organismes), manifesta satisfacció per l’aprovació d’aquesta llei que representa avenços importants i situa Catalunya com a capdavantera en la protecció de les persones consumidores i usuàries. Ha participat activament en la redacció i millora del text i ha fet contribucions importants, tant en la fase prèvia com en la de tramitació parlamentària.

 

Aspectes que preveu el Codi de Consum que li donen aquest caràcter innovador:

-        Les empreses prestadores de serveis de subministraments, transports, comunicacions i altres serveis bàsics hauran de tenir una adreça a Catalunya on les persones consumidores puguin formular les seves queixes o reclamacions.

-        Els telèfons d’atenció d’incidències i reclamacions de les empreses de serveis bàsics (subministraments, transports, sanitaris, d’assegurances...) hauran de ser gratuïts.

-        Les empreses hauran de garantir el retorn de les quantitats que es cobrin anticipadament per la compra d’un bé o la contractació d’un servei.

-        Les resolucions sancionadores podran incorporar el retorn dels imports cobrats indegudament i la indemnització pels danys i perjudicis provats.

-        Tots els serveis que es prestin tindran una garantia mínima de sis mesos.

-        Quan un consumidor contracti amb un intermediari (botigues de telefonia, compravenda de segona mà..) és com si ho fes directament amb el prestador del servei.

-        Els tiquets i comprovants de compra no s’han de poder esborrar i hauran de durar el mateix que la vida útil del producte, atès que són l’element clau en cas de reclamació.

-        S’amplia el dret a una informació clara i precisa, especialment en els serveis bàsics, atès que les persones consumidores hauran de tenir, abans de contractar, tota la informació sobre les compensacions, reemborsaments, indemnitzacions i el mètode de determinació del seu import quan el servei no tingui la qualitat desitjada. La informació que es doni ha de fer-se en una lletra que tingui una mida i un contrast que permeti la lectura i comprensió del text.

-        En els serveis de tracte continuat, com ara els subministraments o la telefonia, l’empresa no pot deixar de prestar el servei per manca de pagament d’algun rebut o factura, si aquest ha estat objecte d’una reclamació no resolta. Tampoc es podran interrompre els subministraments bàsics o inscriure les persones consumidores en un fitxer d’impagats, llevat que hi hagi més de dues factures impagades i s’hagi notificat de forma fefaent l’impagament amb una antelació mínima de 10 dies.

-        Les empreses públiques hauran d’estar adherides a l’arbitratge de consum.

-        L'adhesió a l'arbitratge de consum per part de les empreses privades es tindrà en compte en la concessió de subvencions i ajuts públics.

 

El Codi de Consum també defineix per primer cop en un text legal, què és el “consum responsable” i determina que les relacions de consum s’hauran d’ajustar als criteris de racionalitat i sostenibilitat, en relació amb la preservació del medi ambient, la qualitat de vida, l’especificitat cultural, el comerç just, l’endeutament familiar, els riscos admissibles i altres factors que determinen l’adequat desenvolupament socioeconòmic. El foment del consum responsable és un dels eixos bàsics de treball de les associacions de persones consumidores i usuàries.

Les grans empreses tindran un període de sis mesos per adaptar-se a les noves obligacions i les pimes un any.

 

Podeu consultar el text en aquest enllaç:

https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5677/10196041.pdf

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies