Contacte
Consell Comarcal Baix Empordà

c/ Tarongers, 12 (Can Salamó)
Tel. 972 642 310
Fax 972 641 003
Horari: dll-dv de 9h a 14:00h
consell@baixemporda.cat


Juny 2007 - Oficina Comarcal d’Habitatge - Rehabilitació d’Habitatges

L’Oficina Comarcal d’Habitatge és un servei que ofereix el Consell Comar-cal del Baix Empordà a partir d’un conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
S’assessora i es gestiona la tramitació dels ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges de la comarca. Tota obra d’aquestes característiques que vulgui acollir-se als ajuts haurà de passar per una fase prèvia de justificació de la seva necessitat i idoneïtat.
Els ajuts estan orientats bàsicament a la millora de les condicions d’accessibilitat dels edificis i a l’adequació i reparació de patologies i deficiències constructives dels immobles.
La convocatòria per aquesta fase prèvia és oberta fins al 30 de juny.
En aquesta fase es gestionen les sol·licituds d’informe intern d’idoneï-tat (III) per als casos d’habitatges i  les sol·licituds de test de l’edifici (TE-DI). Tots aquests documents estan encaminats a avaluar i prioritzar les diferents intervencions en els edificis.

L’horari d’atenció al públic de l’Oficina és els dimecres i divendres de 8 a 13 hores. Prèviament cal demanar hora al telèfon 972 64 23 10.

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat