Consell Comarcal del Baix Empordà Accés ràpid a les àrees del Consell Comarcal
Inici

Plà Català Esport a l'Escola

LA NECESSITAT DEL PLA

El Govern de la Generalitat de Catalunya va creure necessària la impulsió d'aquest Pla en base a l'anàlisi d'una sèrie de circumstàncies entre les quals podem destacar les següents:

ELS OBJECTIUS DEL PLA

El Pla pretén posar a l'abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.
Més concretament, podem destacar els objectius següents:

ELS AGENTS DEL PLA

El desenvolupament d'aquest Pla en el territori fa que sigui necessària la intervenció coordinada de diversos agents, entre els quals podem destacar els següents:

ELS PUNTS CLAUS DEL PLA

El Pla es basa en una sèrie d'actuacions entre les quals podem destacar les següents:

INICI/NAIXEMENT DEL PLA

Durant el curs 2005-2006 es va portar a terme la fase pilot del Pla en un centenar de centres educatius, majoritàriament públics i de secundària, amb el calendari següent:

EVOLUCIÓ DEL PLA

A partir del curs 2006-2007 s'han anat incorporant centres al PCEE en base a uns criteris de prioritat (primer els IES, després els CEIPS i ZER i després els centres concertats) i en funció de les disponibilitats pressupostàries dels departaments implicats.

IMPLICACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS

        A secundària, preferentment, un/a professor/a d'Educació Física
        A primària preferentment el mestre especialista d' EF de l'escola.

REQUISITS PER FORMAR PART DEL PCEE

  • La direcció del centre nomenarà un coordinador/a del PCEE entre el professorat del centre educatiu (preferentment de l’Àrea d’Educació Física).
  • Disposar d’un Projecte Esportiu de Centre lligat al Projecte Educatiu de Centre i aprovat pel Consell Escolar del Centre. (cal adjuntar-lo a aquesta sol·licitud).
  • Tenir constituïda i inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya una Associació Esportiva Escolar (AEE) o bé una Secció Esportiva Escolar del AMPA (SEE), només en el cas d’escoles públiques de primària.

DRETS

  • Assessorament per part de personal de la Secretaria General de l’Esport i del Departament d’Ensenyament, i de les seves respectives Representacions i Serveis Territorials.
  • Integració en el Sistema d’Indicadors de Qualitat de l’Esport Escolar, que s’actualitza periòdicament, sempre que es proporcionin les dades requerides a tal efecte mitjançant els informes – memòria.
  • Participació del coordinador/a del PCEE en els cursos i seminaris de formació que organitzin el Consell català de l’esport, el Departament d’Ensenyament i el consell esportiu corresponent, cursos que podran ser subvencionats parcialment en funció de les disponibilitats pressupostàries, i reconeguts pel Departament d’Ensenyament.
  • Participació dels dinamitzadors/es, tècnics/ques, entrenadors/es, monitors/es, àrbitres, etc., en els cursos de formació que organitzin el Consell Català de l’Esport i/o pel consell esportiu corresponent, cursos que podran ser subvencionats parcialment en funció de les disponibilitats pressupostàries.
  • Participació de l’alumnat en les activitats físico-esportives que organitzin el Consell català de l’esport i/o el consell esportiu corresponent, que podran ser subvencionades parcialment en funció de les disponibilitats pressupostàries.
  • Rebre informació directa dels programes de promoció de l’activitat física en edat escolar i dels hàbits saludables que es portin a terme des del Consell Català de l’Esport o des d’altres departaments de la Generalitat de Catalunya.
  • Rebre informació sobre les ajudes públiques en l’àmbit de l’esport escolar, per facilitar el desenvolupament de les activitats esportives extraescolars als centres educatius tant de primària com de secundària, i assessorament per part de les Representacions Territorials de l’Esport, dels Consells Esportius i dels comissionats/es del Departament d’Ensenyament a l’hora de fer els tràmits necessaris.
Documents adjunts
ESPORTS Generalitat de Catalunya Secretaria General de l'Esport Diputacio de Girona Unió de Consells Esportius de Catalunya Observatori de l'Esport
Consell Esportiu del Baix Empordà - Pl. Joan Carreras i Dagas, 4 baixos. Edifici Niubo II - 17100 La Bisbal d’Empordà
972 643 207 - esports@baixemporda.cat - Nota legal

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies