[20/06/2017 11:00] VENDA PER ADJUDICACIÓ DIRECTA D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR ADOSSAT A BEGUR

VENDA PER ADJUDICACIÓ DIRECTA D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR ADOSSAT A BEGUR

Expedient: 1400000182 - 279/2016

PLE DOMINI 

URBANA .=   Entitat numero quatre .- Habitatge número catorze .- Habitatge unifamiliar, assenyalat amb el número catorze a l'edifici situat a Begur, urbanització Portal d'en Paloma, amb front a un carrer sense nom, al que obre porta a través de l'aparcament i jardí privat. Es desenvolupa en planta pis i planta principal, comunicades a través d'escala interior, distribuïdes en diverses habitacions i serveis, amb un jardí privatiu al Nord i un pati al Sud, tot això en planta pis. Té una superfície útil de noranta metres quadrats entre les dues plantes. I Confronta, segons s'entra: front, carrer de la seva situació, dreta entrant, habitatge número tretze, esquerra, habitatge nombre quinze, i fons, mitjançant pati, amb pati de l'habitatge número dinou. Té com a ANNEX l'ús privatiu de la plaça número catorze de la zona d'aparcament.  Quota: set enters per cent..

INSCRITA al Tom 3360, Llibre 306 de Begur, foli 9, finca 6350.

Referència cadastral: 6749933EG1464N0004EP

Usuari: Sense ús.

Arrendament: No consta arrendat.

Valoració de la finca:              130.000,00 €

Càrregues anteriors/preferents 10.869,00 €
TIPUS DE SUBHASTA              119.131,00 €

POSTURA MÍNIMA ADMESA A LA VENDA DIRECTA: 41.695,85 €

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 20 DE JUNY DE 2017 A LES 10.00 HORES

IMPORT MÍNIM DE LA GARANTIA: 11.913,10 €

ANUNCI DE VENDA DIRECTA

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE VENDA DIRECTA

Tràmits prèvis: 

EDICTE DE SUBHASTA - TEXT COMPLET

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE SUBHASTA

Informació:

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

DOCUMENTS PER PARTICIPAR EN SUBHASES I VENDA DIRECTA AMB SOBRE TANCAT


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat