[24/04/2018 11:00] ***** S U S P E S A ***** Venda directa de finca rústica. Peça de terra bosc, situada al paratge "Mas Sureda" del terme de Sant Climent de Peralta, municipi de Forallac. 7700000039 - 3025/2017

S U S P E S A  -  EXPEDIENT LIQUIDAT

Expedient: 7700000039 - 3025/2017

RUSTICA. = Peça de terra bosc, situada al paratge "Mas Sureda" del terme de Sant Climent de Peralta, municipi de Peratallada, d'una superfície de dues hectàrees, vint àrees i quaranta-cinc centiàrees, que limita: al Nord amb finca de la mateixa procedència, registral 1.576; a l'Est amb finca del matrimoni Esteve Fernández i Adriana Staps, amb Miguel R. Sancho Ortiz i amb una altra finca de Josep Pannon Plaja; a l'Oest amb Francesc Serra Figueras, mitjançant camí; i al Sud amb Narcís Plaja Homs i els germans Salvi i Tomàs Serra Mateu.

NOTA: A dins de la finca 1577 de Peratallada consten unes construccions realitzades sense cap llicència municipal, declarades il·legalitzables en expedient de protecció de la legalitat urbanística, incoat per l’Ajuntament de Forallac.

Referència cadastral: 17077A012001810000FI i 17077A012001940000FY

Inscrita al Tom 2654, Llibre 43 de Peratallada, Foli 90 i Finca 1577

Usuari: Ocupuat pel titular

Arrendament: S'ignora

Valoració de la finca: 46.748,00 €

Càrregues anteriors/preferents 0 €

TIPUS DE SUBHASTA 46.748,00 €

Postura mínima admesa a la venda directa: 16.361,80 €

Import mínim del xec a adjuntar al sobre de l’oferta com a garantia: (10% tipus subhasta) 4.674,80 €

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 24 d’abril de 2018 a les 10.00 Hores

ANUNCI DE VENDA DIRECTA

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE VENDA DIRECTA

 Tràmits prèvis:

EDICTE DE SUBHASTA -Text complet

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE SUBHASTA

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

DOCUMENTS PER PARTICIPAR EN SUBHASES I VENDA DIRECTA AMB SOBRE TANCAT


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat