[29/01/2019 11:00] Venda directa d’una parcel·la de terreny destinada a l'edificació, situada a la Urbanització Treumal de Dalt, del terme municipal de Calonge. Expedient: 3800000563 – 15167/2017

Expedient 3800000563 – 15167/2017

PLE DOMINI de:

URBANA.=    Parcel·la de terreny destinada a l'edificació, formada per les assenyalades amb els números vuitanta, vuitanta-u, vuitanta-dos, vuitanta-tres i vuitanta-quatre, del plànol parcel·lari de la Urbanització Treumal de Dalt, del terme municipal de Calonge.    La superfície és de tres mil quatre cents trenta-cinc metres i cinquanta-quatre decímetres quadrats.    Limita: al Nord amb resta de finca de la què es segrega, mitjançant carrer de la urbanització per on té accés; al Sud amb zona verda, resta de finca de la que es segrega; a l'Est amb la parcel·la setanta-nou de Filibert Julià i Teresa Cornellà; i a l'Oest amb carrer de la urbanització, per on té accés resta de finca.

Inscrita en el Registre de la Propietat de PALAMÓS, tom 2684, llibre 267 de Calonge, foli 110, finca número 14531.

Usuaris: SENSE ÚS

Arrendament: NO CONSTA ARRENDAT

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Observacions: Amb les preferències sobre els altres creditors o propietaris que li atorga la normativa urbanística (Article 126 Reial decret 3288/1978, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de Gestió Urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana)

Referència cadastral: 6414610EG0361S0001TH

Valoració finca: 452.000,00 €

Càrregues que han de quedar subsistents: 6.467,40 €  

Tipus de subhasta: 445.532,60 € 

Postura mínima admesa a la venda directa: 155.936,41 €

Import mínim del xec a adjuntar al sobre de l’oferta com a garantia (10% tipus subhasta): 44.553,26 €

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 29 de gener de 2019 a les 10.00 Hores

ANUNCI DE VENDA DIRECTA

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE VENDA DIRECTA

Tràmits previs:

EDICTE DE SUBHASTA – Text complet

PROVISIÓ DE RECTIFICACIÓ DEL TIPUS DE SUBHASTA

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE SUBHASTA

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

DOCUMENTS PER PARTICIPAR EN SUBHASES I VENDA DIRECTA AMB SOBRE TANCAT


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies