[29/01/2019 11:00] Venda directa d’una parcel.la de terreny, de superfície dos mil sis-cents quinze metres quadrats, situada al terme municipal de Begur, integrada dins el "Pla Parcial Sector S-4 Sud de Begur". Expedient: 1400000494 A – 15316/2017

Expedient 1400000494 A – 15316/2017

PLE DOMINI de:

URBANA.= PARCEL.LA NÚMERO 04 POLÍGON 7.244.= Parcel.la de terreny, de superfície DOS MIL SIS-CENTS QUINZE METRES QUADRATS, situada al terme municipal de Begur, integrada dins el "Pla Parcial Sector S-4 Sud de Begur". Limita: al Nord, finca de Daniel Roched i finca de José Lázaro Pulido , ambdues en sòl urbà; al Sud, parcel.la número 6 propietat de "Ses Negres, S.L."; a l'Est, parcel.la número 5 propietat de Jorge Plaja López i Rosa Maria Pérez Díaz; i a l'Oest, finca de Narciso Fuster i finca de José Ribot en sòl urbà.

Nota: Després del projecte de parcel·lació del sector S-4 de Begur, aquesta parcel·la es correspon amb la número 8.

Inscrita en el Registre de la Propietat de PALAFRUGELL, tom 3283, llibre 286 de Begur, foli 112, finca número 11.491.

Usuaris: SENSE ÚS

Arrendament: NO CONSTA ARRENDADA

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Observacions: Subhasta amb les preferències sobre els creditors o propietaris que li atorga la normativa urbanística. (Article 126 Reial Decret 3288/1978 de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Gestió Urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana)

Referència cadastral: 7244208EG1474S0001JL

Valoració finca: 455.000,00 €

Càrregues que han de quedar subsistents: 0,00 €

Tipus de subhasta: 455.000,00 €

Postura mínima admesa a la venda directa: 159.250,00 €

Import mínim del xec a adjuntar al sobre de l’oferta com a garantia (10% tipus subhasta): 45.500,00 €

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 29 de gener de 2019 a les 10.00 Hores

ANUNCI DE VENDA DIRECTA

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE VENDA DIRECTA -

Tràmits previs:

EDICTE DE SUBHASTA – Text complet

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE SUBHASTA

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

DOCUMENTS PER PARTICIPAR EN SUBHASES I VENDA DIRECTA AMB SOBRE TANCAT


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies