[24/04/2018 11:00] Venda directa d'un lot únic format per una plaça d'aparcament i un traster situats al C/ del Morró 54 del municipi de La Bisbal d'Empordà. Expedient 2500000224 – 3045/2017

Expedient: 2500000224 – 3045/2017

PLE DOMINI DE:

PRIMERA:

URBANA.=  Entitat número dos.  Plaça d'aparcament número dos, situada a la planta soterrani de l'edifici situat al carrer del Morró, número cinquanta-quatre, al terme de la Bisbal d'Empordà.  Té una superfície útil de dotze metres i vint-i-cinc decímetres quadrats.  Limita: pel front amb zona comuna de pas i maniobra;  per l'esquerra entrant amb la plaça d'aparcament número tres; per la dreta amb plaça d'aparcament número u; i al fons amb el subsòl.  Quota de participació:  dos coma setanta-nou per cent.

Inscrita a:  Tom 3175; Llibre 211 de la Bisbal;  Foli 178;  Finca 8635

Referència cadastral: 3452326EG0435S0002KO

SEGONA: 

URBANA:  Entitat número deu.  Traster número dos, situat a la planta soterrani de l'edifici situat al carrer del Morró, número cinquanta-quatre, al terme de la Bisbal d'Empordà.  Té una superfície útil de tres  metres i setanta-cinc decímetres quadrats.    Limita:  pel front, prenent com a tal el seu accés, amb la zona comuna d'accés als trasters; per l'esquerra entrant amb traster número u; per la dreta amb traster número tres; i pel fons amb subsòl.  Quota de participació: zero coma vuitanta-cinc per cent.

 Inscrita a:  Tom 3260; Llibre 233 de la Bisbal;  Foli 183;  Finca 9817

Referència cadastral: 3452326EG0435S0010MF

Usuari: Sense ús

Arrendament: No consten arrendats

Valoració del lot únic format per les dues finques indicades: 6.400,00 €

Càrregues anteriors/preferents 0 €

Tipus de subhasta: 6.400,00 €

Postura mínima admesa a la venda directa: 2.240,00 €

Import mínim del xec a adjuntar al sobre de l’oferta com a garantia: (10% tipus subhasta) 640,00 €

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 24 d’abril de 2018 a les 10.00 Hores

ANUNCI DE VENDA DIRECTA

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE VENDA DIRECTA

Tràmits previs:

EDICTE DE SUBHASTA -Text complet

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE SUBHASTA

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

DOCUMENTS PER PARTICIPAR EN SUBHASES I VENDA DIRECTA AMB SOBRE TANCAT


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat