[26/03/2019 11:00] ---- CANCEL·LADA --- Venda directa d’un local comercial, de superfície útil de mil setanta metres i setanta-dos decímetres quadrats, situat a Sant Antoni de Calonge, terme municipal de Calonge. Expedient: 3800000646 - 3059/2018

VENDA DIRECTA CANCEL·LADA - EXPEDIENT LIQUIDAT

Expedient 3800000646 - 3059/2018

 

PLE DOMINI de:

URBANA.=  Entitat número cinquanta-set.  Local comercial a la planta baixa de l'edifici anomenat "Avinguda", situat a l'avinguda Catalunya, número vint, de Sant Antoni de Calonge, terme municipal de Calonge.  Té l'accés directament per l'avinguda Catalunya.  Té una superfície útil de mil setanta metres i setanta-dos decímetres quadrats.  Afronta, prenent com a davant la seva porta d'accés: al davant, Nord, amb l'avinguda Catalunya, vestíbuls, caixes d'escales i ascensors, dependències de serveis i rampa d'accés a les plantes soterranis; a la dreta entrant, Oest, amb caixes d'escales i dependència reservada per a un transformador elèctric, i amb finca de Baltasar Gruart; a l'esquerra, Est, amb caixa d'escala i dependències de serveis i instal·lacions, situades al vestíbul, i finca de Proclub Vall d'Aro S.L.; i al fons, Sud, amb edifici del senyor Puigverd, i en part amb finca segregada, parcel·la u.  Coeficient: dinou coma quaranta-dos per cent.

Inscrita en el Registre de la Propietat de PALAMÓS, tom 3554, llibre 698 de Calonge, foli 78, finca número 23435.

Usuaris: SENSE ÚS

Arrendament: CONSTA ARRENDAT

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

 

Observacions: Deute corresponent al rebut de l'impost de béns immobles  a nom de PROCLUB VALL D''ARO SL UNIPERSONAL, tramitat segons preveu l'article 78 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, contra els  actuals titulars registrals en reclamació per Hipoteca Legal Tàcita.

Referència cadastral: 8329703EG0382N0057HT

Valoració finca: 1.899.500,00 €

Càrregues que han de quedar subsistents: 0,00 € (*)

(*) Per fer constar que segons disposa l’article 78 de la llei general tributaria, les inscripcions registrals vigents, tindran la consideració de càrregues posteriors, d’acord l’article 175, regla 2ª del Reglament Hipotecari i l’article 674 de la Llei 1/2000 de 7 de gener, d’enjudiciament civil.

Tipus de subhasta: 1.899.500,00 €

Postura mínima admesa a la venda directa: 664.825,00 €

Import mínim del xec a adjuntar al sobre de l’oferta com a garantia (10% tipus subhasta): 189.950,00 €

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 26 de març de 2019 a les 10.00 Hores

 

ANUNCI DE VENDA DIRECTA

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE VENDA DIRECTA

 

Tràmits previs:

EDICTE DE SUBHASTA – Text complet

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE SUBHASTA

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

DOCUMENTS PER PARTICIPAR EN SUBHASES I VENDA DIRECTA AMB SOBRE TANCAT


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies