Contacte
Consell Comarcal Baix Empordà

c/ Tarongers, 12 (Can Salamó)
Tel. 972 642 310
Fax 972 641 003
Horari: dll-dv de 9h a 14:00h
consell@baixemporda.cat


Informació detallada sobre tractament de dades personals

Qui és el responsable del tractament de les dades?
El Consell Comarcal del Baix Empordà (en endavant Consell Comarcal), CIF P6700009A, carrer Tarongers, 12 (CP 17100), Tel. 972642310, consell@baixemporda.cat. Pot contactar amb el Delegat  de  protecció  de  dades (DPD) per mitjà de l’adreça electrònica dpd@baixemporda.cat.

Amb quina finalitat es tracten les dades personals?
El Consell Comarcal registra les dades per tenir constància de les persones que, a nivell individual o en qualitat de representant de persones jurídiques, són receptores de la informació de les nostres activitats, serveis i iniciatives. Les dades obtingudes permeten gestionar aquests enviaments. Aquesta informació es pot enviar per un o més dels canals de comunicació utilitzats per el Consell Comarcal, com ara enviaments de textos per correu electrònic, publicacions o avisos a dispositius mòbils.

Quant de temps es conserven les dades?
Les dades personals es conservaran mentre la persona destinatària de la informació no manifesta la seva voluntat de deixar de rebre-la. En el cas de persones que reben informació per la seva condició de representants de persones jurídiques, les dades es podran eliminar si deixa de ser efectiva aquesta representació.


Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
Les dades són objecte de tractament amb el consentiment de la persona receptora de la informació, la qual en qualsevol moment podrà revocar aquest consentiment. En aquest cas les dades seran eliminades de forma immediata. En el cas de persones que figuren a la llista de destinataris en qualitat de representants de persones jurídiques, les seves dades es tracten per al compliment d’una missió realitzada en interès públic, com ho és garantir la comunicació del Consell Comarcal amb altres institucions.

A qui es comuniquen les dades?
Les dades personals no es comuniquen a altres persones si no és amb el consentiment previ de la persona interessada, consentiment que s’hauria de formular de manera explícita.

Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Consell Comarcal està tractant les seves dades personals. En cas afirmatiu es té el dret a saber d’on s’han obtingut les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament i la finalitat a les que es destinen. De manera general les lleis reconeixen a les persones interessades el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar- ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les. En el cas de la subscripció a canals o serveis d’informació la supressió es fa immediatament després de rebre la sol·licitud de la persona interessada. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d’aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets.

Com es poden exercir o defensar els drets?
Mitjançant un escrit adreçat a carrer Tarongers, 12 (CP 17100).
Si una persona considera que els seus drets no s’han atès adequadament, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat). En qualsevol moment es pot adreçar directament al Delegat de  protecció  de  dades (DPD) per mitjà de l’adreça electrònica dpd@baixemporda.cat.

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies