Subhastes

El servei de recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà du a terme la gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic dels municipis de la comarca que li ho hagin delegat. A tal efecte està facultat per Llei per embargar i vendre béns en pública subhasta.


Les subhastes són l’última fase del procediment administratiu de constrenyiment i mitjançant aquestes es posen al mercat els béns prèviament embargats als deutors.
El producte obtingut en les subhastes es destina a saldar el deute pendent dels deutors. Si hi ha sobrant es lliura al deutor o a qui hi acrediti millor dret.
Els deutors poden paralitzar el procediment, en qualsevol moment anterior a l’adjudicació, mitjançant el pagament del deute.

Nota important:

. Les subhastes per a les quals la provisió de subhasta ha estat dictada a partir del dia 1 de setembre de 2018 es tramitaran totes de forma electrònica pel portal de subhastes del BOE d'acord amb allò que determina el Reglament general de recaptació, segons les modificacions introduides pel RD 1071/2017 -INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC -

. Les subhastes per a les quals es va dictar provisió de subhasta amb anterioritat al dia 1 de setembre de 2018 es van finalitzar d'acord amb el procediment anterior (presencial i en paper). Actualment ja no en queda cap de vigent.

 

ACCÉS AL CALENDARI DE SUBHASTES

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies