[13/03/2018 11:00] Subhasta finca rústica. Peça de terra de conreu, anomenada “l’Hort del Moro”, situada al terme municipal de La Pera. Exp. 1380000007 - 8561/2017

Expedient: 1380000007 - 8561/2017

PLE DOMINI de:

RÚSTICA: Peça de terra de conreu, situada al terme de la Pera, anomenada “l’Hort del Moro”, de cabuda un quart de vessana, és a dir cinc àrees i quaranta-set centiàrees. Limita: a l’Est amb Agustí Renart, Joan Blanch i Joan Ponsatí; al Sud amb Pere Colomer; a l’Oest amb sortida o sender que condueix a varis horts; i al Nord amb Narcís Almar.

Inscrita en el Registre de la Propietat de LA BISBAL D’EMPORDÀ, tom 1245, llibre 23 de La Pera, foli 98, finca número 360.

Usuaris: SENSE ÚS

Arrendament: NO CONSTA ARRENDAT

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Referència cadastral: 17138A005000740000PM

Valoració finca: 3.800,00 €

Càrregues que han de quedar subsistents: 0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA: 3.800,00 €

EDICTE DE SUBHASTA -Text complet

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE SUBHASTA

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

DOCUMENTS PER PARTICIPAR EN SUBHASES I VENDA DIRECTA AMB SOBRE TANCAT


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat