[04/07/2017 11:00] Subhasta de local comercial a Palamós -Galeries Carme-

SUBHASTA 

Expedient: 1250000405 - 5367/2017

PLE DOMINI 

URBANA -NUMERO VUIT -Local número sis, situat a la planta baixa, de l'edifici anomenat "Galeries Carmen", situat al carrer General Mola, avui carrer Dídac Garrell número deu, de la vila de Palamós, de superfície cent set metres quadrats i forma gairebé triangular. Limita: al Nord, part amb el passatge Unió, que està a un nivell superior al d'aquest local, al qual es baixa per mitjà d'una escala particular, part amb la caixa d'escala que comunica l'edifici amb aquest passatge Unió, i part amb el passadís o zona d'accés a aquestes galeries, al Sud i a l'Est, que pràcticament és una sola línia, amb límits de major finca; i a l'Oest, amb la rampa general  de l'edifici. La seva quota és de tres, cinquanta-nou per cent.

INSCRITA al Tom 3158, Llibre 255de Palamós, foli 142, finca 6019.

Referència cadastral: 0731704EG1303S0013DQ

Usuari: Sense ús.

Arrendament: No consta arrendat.

Valoració de la finca:              120.000,00 €

Càrregues anteriors/preferents           0,00 €
TIPUS DE SUBHASTA              120.000,00 €

EDICTE DE SUBHASTA - TEXT COMPLET

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE SUBHASTA 

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

DOCUMENTS PER PARTICIPAR EN SUBHASES I VENDA DIRECTA AMB SOBRE TANCAT


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat