[05/03/2020 18:00] C A N C E L · L A D A Subhasta de dues naus industrials unides entre elles al municipi de Forallac. Expedient 7700000037 i 7700000062 - 14199/2017

SUBHASTA CANCEL·LADA - EL DEUTE QUE LA VA MOTIVAR HA ESTAT LIQUIDAT

NOTA: La subhasta es realitzarà de forma electrònica a través del portal del BOE

Publicació de la subhasta en el BOE : ACCÉS DIRECTE A LA SUBHASTA

Expedient: 7700000037 i 7700000062 - 14199/2017

 

PLE DOMINI de

URBANA: Peça de terreny procedent de la parcel·la assenyalada amb el número vint-i-nou dos, en el projecte de reparcel·lació del Sector Industrial V-2 de Vulpellac, en el terme municipal de Fonteta, que ocupa una superfície de dos mil metres quadrats (2.000 m2), sobre part de la qual existeix un edifici compost de dues nau industrials unides entre elles, de planta baixa i un petit altell, que ocupen una superfície total edificada sobre la parcel·la de sis-cents vuit metres i vint-i-tres decímetres quadrats (608,23 m2), dels quals quaranta-cinc metres i setanta decímetres quadrats (45,70 m2), són de l'altell, quedant la resta del terreny no edificat destinat a zones d'accés i patis. Limita: Al Nord amb la resta de la finca de la que es segrega; al Sud amb camí veïnal de Fonteta; a l'Est amb la finca assenyalada amb el número vint-i-vuit, adjudicada a Joan Bertrán Geronés i amb la finca número trenta, adjudicada a Francesc Figueras Brugués; i a l'Oest, amb vial de nova creació, avui carrer dels Lledoners, sense número.

INSCRITA al Tom 3259, Llibre 40 de Vulpellac, foli 2, finca 1199.

Referència cadastral: 5547104EG0454N0001AF

Usuari: Si

Arrendament: Si

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament. 

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI): 320.000,00 €

Càrregues que han de quedar subsistents: 0,00 € (Hipoteca vençuda el 7/11/2008. El creditor, havent estat requerit, no ha informat del saldo actual. Art. 657 LEC "3. Transcorreguts deu dies des del requeriment a l'executat i als creditors sense que cap d'ells hagi contestat, s'entén que la càrrega, només als efectes de l'execució, es troba actualitzada a l'hora del requeriment en els termes fixats en el títol preferent. ")

Tipus de subhasta: 320.000,00 €

Postura mínima admesa: 112.000,00 €

 

EDICTE DE SUBHASTA – Text complet

PORTAL DE SUBHASTES DEL BOE

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies