[25/06/2020 18:00] Subhasta d'una parcel·la de terreny edificable al municipi de Palamós. PMU-7 parcel·la 6-C Expedient 1250000774 - 14689/2019

NOTA: LA SUBHASTA ESTÀ ACTIVA DES DEL 25-06-2020 18:00:00 A TRAVÉS DEL PORTAL DEL BOE

NOTA: La subhasta es realitzarà de forma electrònica a través del portal del BOE

Publicació de la subhasta en el BOE : ACCÉS DIRECTE A LA SUBHASTA

Expedient: 1250000774 - 14689/2019

 

PLE DOMINI de

URBANA.- Parcel·la número 06-C.- Parcel·la de terreny edificable de forma trapezoïdal i que té una superfície de 990,60 m2. Es troba situada al sector CAMÍ DE LA FONT del terme municipal de Palamós. Aquesta parcel·la queda afecta pel que fa al 32,8 % a la construcció d'habitatges de protecció oficial de preu concertat, el que representa un total de 8 habitatges i 700 m2 de sostre. Limita, pel seu front, Nord, amb carrer sense nom i designat com a carrer B en el pla de millora urbana, en una longitud de 29, 03 m; a l'Est, amb el carrer Núria amb una longitud de 24.59 m. ; a l'Oest, amb parcel·la 06-A, que s'adjudica a la mateixa societat "Residencial Pla d'en Nau SL",i al Sud, part amb la mateixa finca 06-A, i part amb la finca 10, que s'adjudica a Milagros Alonso i Félix Sandonis, en línia de 24 m. Qualificació urbanística: Zona de bloc d'habitatges (clau 4.a.3)
IDUFIR 17015000543464
INSCRITA al Tom 3565, Llibre 312 de Sant Joan de Palamós, foli 21, finca 11119.

Referència cadastral: 0639922EG1303N0001UU

Usuari: Sense ús

Arrendament: No consta arrendat

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament. 

(*)Observacions: Sobre aquesta finca hi ha constituït un cens emfitèutic de pensió cinquanta-cinc pessetes i capital al tres per cent, mil vuit-centes trenta-tres pessetes trenta-tres cèntims, inscrit a favor de l'entitat mercantil "Fumaro 2006, S.L.", segons la inscripció 26a de la finca 694, de data divuit de gener de dos mil tretze, motivada per escriptura d'elevació a públic de document privat autoritzada a Girona el dia 20 de Desembre de 2.012, pel Notari Don Juan Ramón Palomero Gil, i acreditada la seva vigència segons nota al marge de la inscripció 15a de data u de març de mil nou-cents noranta-u.

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI): 644.877,00 €

Càrregues que han de quedar subsistents: 0,00 € (les quotes urbanístiques tenen preferència sobre els altres creditors o propietaris d'acord amb la normativa urbanística)(*)

Tipus de subhasta: 644.877,00 €

Postura mínima admesa: 225.706,95 €

 

EDICTE DE SUBHASTA – Text complet - Diligència de rectificació d'edicte de subhasta

PORTAL DE SUBHASTES DEL BOE

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies