[24/07/2018 11:00] Subhasta d’un local situat a la planta baixa de l’edifici situat a Sant Antoni de Calonge municipi de Calonge, al C/ Sant Antoni 30 cantonada Ptge. Isabel. Expedient: 3800000366 – 3800000663 – 2361/2018

Expedient: 3800000366 – 3800000663 – 2361/2018

PLE DOMINI de:

URBANA.=  Set. Local situat a la planta baixa de l'edifici construït sobre un solar amb front al carrer Josep Mundet de Sant Antoni de Calonge, terme municipal de Calonge, de cabuda, vint-i-sis metres i quinze decímetres quadrats, amb una terrassa o vorera en la seva part anterior de vuit metres i setze decímetres quadrats.   Limita: al davant amb resta no edificat de la finca major; a l'esquerra entrant amb el local número sis; a la dreta amb carrer Sant Antoni; i al fons amb Joan Andreu. Se li assigna el número set, sense cap nom especial. El seu valor privatiu en relació al total de l’immoble es fixa en dos i mig per cent.

Inscrita en el Registre de la Propietat de PALAMÓS, tom 1620, llibre 112 de Calonge, foli 144, finca número 4284.

Usuaris: SENSE ÚS

Arrendament: NO CONSTA ARRENDADA

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Referència cadastral: 8729117EG0382N0007QH

Valoració finca: 24.000,00 €

Càrregues que han de quedar subsistents: 0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA: 24.000,00 €

EDICTE DE SUBHASTA – Text complet

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE SUBHASTA (PENDENT PUBLICACIÓ)

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

DOCUMENTS PER PARTICIPAR EN SUBHASES I VENDA DIRECTA AMB SOBRE TANCAT


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat