[13/02/2019 10:00] Subhasta d'un local comercial constituït per dues entitats a Sant Antoni de Calonge. Expedient: 3800000674 - 2361/2018

Publicada la subhasta en el BOE el dia 21/01/2019:

(la data que consta a l'agenda és merament informativa de la data aproximada de finalització de subhasta en el BOE, la gestió de la subhasta electrònica caldrà seguir-la al portal del BOE)

Expedient: 3800000674 - 2361/2018 

PLE DOMINI PER A LA SOCIETAT CONJUGAL de

Lot integrat per dos locals:

PRIMERA

URBANA. = SIS.- Local situat a la planta baixa de l'Edifici construït sobre un solar amb front al carrer Jose Mundet del Barri de Sant Antoni de Calonge, terme municipal de Calonge, de cabuda, vint-i-sis metres quinze decímetres quadrats, amb una terrassa o vorera en la seva part anterior de vuit metres i setze decímetres quadrats; limita: al capdavant, amb resta no edificat de la major finca; a l'esquerra entrant, mitjançant escala d'accés als apartaments amb el local número cinc; a la dreta, amb el local número set; i al fons, amb Juan Andreu. Se li assigna el número sis, i cap nom especial. El seu valor privatiu en relació al total immoble es fixa en dos i mig per cent.

Inscrita al Tom 3575, Llibre 707 de Calonge, Foli 104, Finca 4283

Referència cadastral: 8729117EG0382N0007QH 


SEGONA

URBANA.=  Set. Local situat a la planta baixa de l'edifici construït sobre un solar amb front al carrer Josep Mundet de Sant Antoni de Calonge, terme municipal de Calonge, de cabuda, vint-i-sis metres i quinze decímetres quadrats, amb una terrassa o vorera en la seva part anterior de vuit metres i setze decímetres quadrats.   Limita: al davant amb resta no edificat de la finca major; a l'esquerra entrant amb el local número sis; a la dreta amb carrer Sant Antoni; i al fons amb Joan Andreu. Se li assigna el número set, sense cap nom especial. El seu valor privatiu en relació al total de l’immoble es fixa en dos i mig per cent.

 Inscrita al Tom 3534, Llibre 687 de Calonge, Foli 110, Finca 4284

Referència cadastral: 8729117EG0382N0008WJ

Usuari: SENSE ÚS 

Arrendament: NO CONSTA ARRENDAT

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament. 

Valoració conjunta dels dos locals: 49.000,00 € 

Càrregues que han de quedar subsistents: 0,00 €  

Tipus de subhasta: 49.000,00 €

 

EDICTE DE SUBHASTA – Text complet 

PORTAL DE SUBHASTES DEL BOE

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies