[22/01/2019 01:00] Subhasta d’un habitatge en planta segona, al carrer del Raval número 17, abans Carreras Dagas, de superfície SEIXANTA-QUATRE metres i CINQUANTA decímetres quadrats, del municipi de la Bisbal d’Empordà. Expedient 2500000374 - 9613/2018

 

NOTA: La data que es fa constar per la celebració de la subhasta, es considera com la data prevista per la seva activació al portal de subhastes del Butlletí oficial de l’estat.

 

Expedient: 2500000374 - 9613/2018 

PLE DOMINI de: 

URBANA. = NUMERO DISSET.- Habitatge en planta segona, de la casa nombre disset, del carrer del Raval, abans Carreras Dagas, de la present Ciutat, de superfície SEIXANTA-QUATRE metres i CINQUANTA decímetres quadrats. Es compon de vestíbul, passadís de repartiment, cuina-menjador, dues habitacions i dues cambres de bany. Limita: al capdavant, pati de llums lateral de l'immoble, habitatge nombre divuit i replà de la caixa d'escala principal, per on té la seva entrada; per la dreta entrant, pati interior central de l'immoble; per l'esquerra, casa de Martín Torras i Remei Formatger; i, fons, pati de llums posterior de l'immoble. Li correspon com annex el safareig situat al terrat comú de la pròpia planta i assenyalat amb el número deu. Li correspon a més un dret de copropietat sobre els elements de l'edifici de cinc sencers trenta centèsimes de sencer per cent.

INSCRITA al Tom 3379, Llibre 249 de la Bisbal d’Empordà, foli 1, finca 3193 

Referència cadastral: 3355613EG0435N0017ZD 

Usuari: ES DESCONEIX 

Arrendament: ES DESCONEIX 

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament. 

Valoració finca: 32.500,00 € 

Càrregues que han de quedar subsistents: 0,00 €  

Tipus de subhasta: 32.500,00 €

 

EDICTE DE SUBHASTA – Text complet 

PENDENT ACTIVACIÓ AL PORTAL SUBHASTES DEL BOE 

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat