[08/05/2018 11:00] Subhasta d’un apartament situat a la planta baixa de l’edifici situat a la vila de Palamós, al carrer Còrsega, anomenat Castell Padró, assenyalat amb el número quaranta-sis. Expedient: 1250000399 - 9163/2017

Expedient: 1250000399 - 9163/2017

PLE DOMINI de:

URBANA.= Número dinou (u). Apartament situat a la planta baixa de l’edifici situat a la vila de Palamós, al carrer Còrsega, anomenat Castell Padró, assenyalat amb el número quaranta-sis del citat carrer. Té una superfície de setanta-sis metres i quaranta-set decímetres quadrats i està compost de rebedor, safareig, cuina, lavabo, bany, menjador – sala d’estar i tres dormitoris. Limita: al Nord, part amb pati de llums i part amb l’apartament número vint-i-dos; al Sud amb passadís comú; per Llevant amb carrer Còrsega; a Occident, part amb pati de llums i part amb caixa de l’escala; per sota amb el local e comptadors i amb els locals trasters números u, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu; i per sobre amb l’apartament número vint-i-cinc. La seva quota és de tres coma tres-cents trenta-cinc per cent.

Inscrita en el Registre de la Propietat de PALAMÓS, tom 2971, llibre 208 de Palamós, foli 164, finca número 2.636.

Usuaris: SENSE ÚS

Arrendament: NO CONSTA ARRENDADA

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Referència cadastral: 0926210EG1302N0004AH

Valoració finca: 56.000,00 €

Càrregues que han de quedar subsistents: 0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA: 56.000,00 €

EDICTE DE SUBHASTA – Text complet

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE SUBHASTA

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

DOCUMENTS PER PARTICIPAR EN SUBHASES I VENDA DIRECTA AMB SOBRE TANCAT


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat