Serveis de Recollida Selectiva
  • Àrees d’aportació de residus municipals: és el sistema bàsic de recollida selectiva establert a tots els municipis de la comarca. Durant el darrer any, 2016, es van recollir 1.590 tm de Paper, 2.599 tm de Vidre i 1.497 tm d’envasos. Els contenidors que s’utilitzen són de gran capacitat, permetent un equilibri financer i per tant, tot el que es recull selectivament suposa un estalvi per l’ajuntament. Per tal d’aproximar els contenidors de recollida selectiva a tots els ciutadans de la comarca, i concretament als que viuen en els nuclis antics, on es té una especial cura en preservar el patrimoni històric, s’han dissenyat uns contenidors especials per minimitzar l’impacte visual.
  • Recollida en àrees d’aportació als municipis: servei pensat bàsicament per municipis urbans i que es pot fer extensiu a d’altres ajuntaments rurals interessats. Els envasos són la fracció més voluminosa dels residus domèstics, i degut als hàbits de consum a les llars, se’n generen grans quantitats diàriament. El contenidor de recollida d'envasos és de petites dimensions, de 1.100 L de capacitat, i es situa al costat del contenidor de rebuig. El fet d’apropar els contenidors d’envasos a les llars, i especialment al costat de cada contenidor de rebuig, ha contribuït a incrementar la participació ciutadana en aquells municipis que han apostat per aquest sistema. Durant el 2011, mitjançant aquest sistema es van recollir fins a 537 tm d’envasos.

  • Recollida porta a porta de cartró comercial i de vidre: servei adreçat als establiments de restauració com són bars, restaurants, discoteques i bars musicals se’ls cedeix contenidors de 120 L per tal que els deixin davant de l’establiment en els dies i horaris pactats. D’aquesta manera, a més de donar facilitats als establiments de restauració, s’incrementa de forma important les quantitats de vidre recollit, i s’evita que els contenidors tipus iglú per a la població quedin desbordats. En aquest darrer any 2016, als municipis de Pals i Palamós s’han recollit 19,320 i 272,240 tm de vidre respectivament i  pel que fa a la recollida porta a porta de cartró realitzada en els municipis de Mont-ras, Palamós, Vall-llobrega, Corçà, Verges i La Bisbal es van recollir 156,36 tm.

  • Recollida de paper a oficines: el temps i l’esforç que requereix portar el paper generat en una oficina, fins als contenidors del carrer i el problema de la confidencialitat dels documents, o fins i tot la desídia dels responsables de la neteja en fer la selecció de les deixalles, fan que la majoria del paper generat no es recuperi i vagi a parar a l’abocador. Per intentar recuperar tot aquest paper es proposa un servei de recollida selectiva pels establiments que generen grans quantitats de paper com són les oficines públiques, privades i centres d’ensenyament, facilitant les papereres de cartró necessàries. El servei es fa amb una periodicitat establerta d’acord amb les necessitat o la demanda.

  • Recollida de la fracció orgànica: servei que es presta a 29 municipis de la comarca, majoritàriament als de menor població. Es va iniciar el mes d’abril de 2006 de manera voluntària, i, actualment,  la normativa vigent obliga a tots els municipis independentment del nombre d’habitants a recollir selectivament la fracció orgànica de la resta de residus municipals. Al llarg de l’any 2016 es van recollir 9.744,47 tm de material, mitjançant els contenidors repartits entre els carrers, restaurants, escoles, i altres establiments generadors de fracció orgànica. Aquest servei suposa una despesa important pels ajuntaments i, per tant, per tal que sigui viable econòmicament és necessària una implicació important de tota la població, el que suposa fer un esforç en campanyes de sensibilització i de seguiment del servei.

  • Recollida de restes vegetals als municipis: la fracció vegetal és una de les fraccions més voluminoses generada principalment en aquells municipis de caràcter rural i en aquells amb habitatges amb jardí. Juntament amb el projecte de compostatge casolà, la implantació de la seva recollida diferenciada, suposa una disminució important dels residus que van a l’abocador, tant en volum com en pes, amb el conseqüent estalvi per l’ajuntament. Actualment, són 14 municipis els quals disposen d’un total de 21 contenidors amb una recollida bimensual. Durant l’any 2016, es van recollir i compostar 620 tm de restes vegetals, el que suposa un volum de deixalles molt important que no ha anat ni als contenidors del carrer ni a l’abocador.
Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies