Contacte
Atenció a les Dones (SIAD)

Responsable: Neus Gómez

Pl. Joan Carreras i Dagas, 4-6

17100 La Bisbal d'Empordà

Tel. 972 64 23 10

Fax 972 64 55 75

siad@baixemporda.cat

Horari d'Atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Demaneu cita prèviaServei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Què és?

La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista preveu el servei d’informació i atenció a les dones com un servei integrant de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones que pateixen violència masclista.

En l’article 64 estableix la creació i gestió dels serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral i en el punt 2 diu: “Els municipis tenen competència per a crear, programar, prestar i gestionar els serveis d’informació i atenció a les dones.”

En l’article 83 s’estableixen les competències dels municipis i en el punt 2 la llei diu: “Els municipis amb una població inferior a 20.000 habitants poden delegar llurs competències a una mancomunitat de municipis o altres ens locals.”

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal és un servei integral destinat a donar informació, assessorament i orientació a les dones de la comarca i a promoure els canvis socials que permetin a les dones gaudir i exercir els seus drets en llibertat i sense discriminacions. El SIAD del Consell Comarcal del Baix Empordà és un servei específic creat pel Consell Comarcal amb el suport de l'Institut Català de les Dones.

El SIAD dedica una atenció integral a les dones de la comarca i facilita la planificació i execució de les accions impulsades des del Pla comarcal de promoció de polítiques d'igualtat.

Des del Servei facilitem d'establiment de contactes, la cooperació i la col•laboració entre diferents entitats, administracions, associacions i professionals implicats en el treball per a promoure la igualtat d'oportunitats tant de la comarca com de fora.

L'objectiu principal del SIAD és treballar per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, així com afavorir la participació social i la promoció de les dones.

S’ofereix la possibilitat als ajuntaments de disposar del servei al seu municipi, per facilitar l’accés al servei de tota la ciutadania de la comarca.

Objectius

Des del SIAD del Baix Empordà es treballa per assolir una sèrie d'objectius:

 • Oferir un espai d'acollida i de referència per a les dones.
 •  Potenciar el coneixement i la pràctica dels recursos personals de les dones que busquen suport, potenciant la seguretat/capacitat de les dones en la resolució de les situacions que ens plantegen.
 • Informar dels recursos comunitaris d'atenció sanitària, social, legal, laboral i afavorir-ne l'ús per part de les dones.
 • Oferir i difondre informació sobre els drets de les dones i el seu exercici.
 • Oferir un espai on es potencia el protagonisme de la dona en el seu procés d'ajuda.
 • Potenciar i promoure el desenvolupament de polítiques d'igualtat per part dels diferents municipis de la comarca.
 • Donar suport a ajuntaments i entitats de la comarca per al desenvolupament dels seus projectes relacionats amb polítiques per a les dones.
 • Promoure xarxes de relació positiva i ajuda mútua, treballant amb la comunitat i el teixit associatiu femení.
 • Conèixer i fer visible les demandes, les necessitats de les dones.
 • Contribuir al reconeixement de les aportacions de les dones, facilitant el seu apoderament.
 • Lluitar per la pràctica del dret a la no discriminació en tots els àmbits de la vida, facilitant atenció i assessorament en situacions de discriminació per raó de sexe, ja siguin en l'àmbit públic o privat (laboral, familiar, social).
 • Oferir assessorament jurídic i psicològic a les dones que ho sol•licitin.
 • Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situació de violència masclista.
 • Treballar coordinadament amb tots els serveis i organismes per aconseguir abordatge integral de la violència masclista.
 • Actuar com a observatori de la realitat de les dones de la comarca i participar en la definició de les línies prioritàries d'intervenció en els plans o programes de polítiques de dones.
 • Participar en el disseny i desenvolupament de polítiques de gènere.
 • Realitzar activitats de sensibilització social.
Documents Adjunts


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies