Contacte
Serveis d'Arquitectura i Urbanisme

Responsable: Sandra Fernández

C. del raig, 5

17100 La Bisbal d'Empordà

Tel. 972 64 23 10Pla únic d’obres i serveis per al període 2013-2016 ( 24/03/2014 )

El dia 28 de novembre de 2012 es va publicar, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Decret d’aprovació de les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, així com l’obertura de la convocatòria única per a aquest període. El termini de presentació d’aquesta convocatòria va finalitzar el 23 de gener de 2013 i preveu inversions en obres i serveis públics, com ara enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable i altres equipaments culturals, esportius, docents o socials.

Dins de les atribucions que té el Consell Comarcal en matèria d’assistència tècnica als ajuntaments de la comarca s’ofereixen els recursos tècnics per a la redacció dels projectes i memòries que es presenten a la convocatòria, així com assessorament per als estudis previs i valoracions necessàries.

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat