Contacte
Prestacions lloguer

Oficina d'Habitatge - Consell Comarcal del Baix Empordà

c. Tarongers, 12 (can Salamó) 17100 La Bisbal d'Empordà

T:972642310 F:972641003

Horari d'atenció al públic: de 9H a 14H, amb cita prèvia

joriol@baixemporda.cat

 


Prestacions per al pagament del lloguer


OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER A LA RENOVACIÓ DE PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER, EXERCICI 2018

 

El termini per acreditar el compliment dels requisits s'inicia el 29 de gener i finalitza el 2 de març de 2018. Ambdós inclosos.

Poden presentar les sol.licituds per al manteniment de les prestacions o bé per obtenir una pròrroga de les prestacions atorgades l'any anterior únicament les persones que van obtenir la prestació o la seva pròrroga durant l'any 2017.

Els formularis els trobareu a peu de pàgina.

Recordeu que cal demanar hora a l'Oficina d'Habitatge si es desitja ser atès pel personal de l'Oficina d'Habitatge.

 


TANCADA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER, ANY 2017.

Resolució GAH/786/2017, de 12 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2017.

Terminis: fins al 19 de juny de 2017.

Les sol·licituds es resoldran segons la dotació pressupostària per concurrència competitiva i amb ordre de prelació.

La poden demanar les persones físiques titulars d'un contracte de lloguer d'habitatge i que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

S'ha d'acreditar la residència legal a Catalunya.

Caldrà acreditar ingressos suficients per a pagar el lloguer i que no superin el màxim establert a la base 5 de la convocatòria. Es tenen en compte els ingressos de l'any 2015.

No pagar un lloguer mensual superior a 450 € a la nostra demarcació.

Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer.

La Base 6 parla de l'import de la subvenció que és un 40 % de l'import del lloguer anual amb un màxim de 2.400 €.

 


TANCADA LA CONVOCATÒRIA DE PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2017 PER A COL·LECTIUS ESPECÍFICS

Resolució GAH/657/2017, de 31 de març

Terminis: fins al 29 de maig de 2017 les persones que hagin estat beneficiàries de prestacions econòmiques d'urgència especial i de les prestacions complementàries.

Fins al 31 d'octubre els contractes de lloguer a través de les borses de mediació per al lloguer social.

Destinataris: els titulars de contracte de lloguer obtingut a partir de novembre de 2016 a través d'una borsa de mediació o habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre. Persones beneficiàries de la prestació adreçada a persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària. Les persones beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer.

Requisits: acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals ha d'ésser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Estar en risc d'exclusió social i acreditar uns ingressos de la Unitat de convivència de l'any 2015 no superiors a 1,5 vegades l'IRSC.

Cal fer el pagament del lloguer per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador. En contractes posteriors a juny de 2013 cal acreditar el pagament de la fiança.

 

 

 

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA

Resolució TES/7/2016, de 4 de gener

Es tracta d'ajuts per a garantir l'habitatge a les persones amb dificultats greus per a pagar el lloguer o les quotes d'amortització hipotecàries que s'atorguen en situacions d'especial urgència.

La prestació la percep la persona o entitat que no ha rebut l'import del deute acumulat.

Per descarregar-vos la documentació, la trobareu al peu de pàgina. 

 

 

RENDA BÀSICA D'EMANCIPACIÓ

És una prestació adreçada als joves d'entre 22 i 30 anys per ajudar-los a pagar el lloguer del seu habitatge habitual.

A partir de l’1 de gener de 2012, d’acord amb la disposició derogatòria inclosa al Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, ja no està en vigor aquest ajut. Això implica que ja no es poden presentar noves sol·licituds.

Els beneficiaris que tinguin reconegut aquest ajut continuaran cobrant-lo sempre que es compleixin tots els requisits. S'admeten canvis que impliquin presentar una nova sol·licitud.

 Per descarregar-vos la documentació, la trobareu al peu de pàgina.

 

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat