Contacte
Prestacions lloguer

Oficina d'Habitatge - Consell Comarcal del Baix Empordà

c. Tarongers, 12 (can Salamó) 17100 La Bisbal d'Empordà

T:972642310 F:972641003

Horari d'atenció al públic: de 9H a 14H, amb cita prèvia

habitatge@baixemporda.cat

 

 

 

 


Prestacions per al pagament del lloguer

OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2019 PER A COL·LECTIUS ESPECÍFICS

Resolució TES/94/2019 de 17 de gener 

D’acord amb la Resolució GAH/867/2018, de 2 de maig per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics, l’apartat 3 de l’annex persones destinatàries:

a)     Titulars de contractes de lloguer signats a partir de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds establert a l’última convocatòria obtinguts a través de les borses de mediacions, entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques.

Contractes signats a partir de l’1 de novembre de 2018.

b)     Persones beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener ( codi expedient PEUE tipus 2)

c)    Persones beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la mateixa Resolució apartat anterior (codi expedient PEUE tipus 5)

TERMINIS:

a) Les persones incloses a l’apartat a) de la base reguladora 3 de l’annex de la Resolució GAH/867/2018, de 2 de maig, poden presentar la sol·licitud fins al dia 31 d’octubre de 2019. 

b) Les persones incloses als apartats b) i c) de la base reguladora 3 de l’annex de la Resolució GAH/867/2018, de 2 de maig, poden presentar la sol·licitud fins l’1 de març de 2019OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER A LA RENOVACIÓ DE PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER, EXERCICI 2019

 

S'inicia el termini per acreditar el compliment dels requisits del 2019.

Es poden presentar les sol.licituds per al manteniment de les prestacions o bé per obtenir una pròrroga de les prestacions atorgades l'any anterior únicament les persones que van obtenir la prestació o la seva pròrroga durant l'any 2018.

Recordeu que cal demanar hora a l'Oficina d'Habitatge si es desitja ser atès pel personal de l'Oficina d'Habitatge.

El termini de presentació de sol·licituds termina el 1 de març de 2019 inclós.

És important que la documentació presentada sigui còpia autèntica de l'original.

Per a més informació aquí


TANCADA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER, ANY 2018.

Resolució GAH/921/2018, de 10 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2018.

Terminis: fins al 29 de juny de 2018.

Les sol·licituds es resoldran segons la dotació pressupostària per concurrència competitiva i amb ordre de prelació.

La poden demanar les persones físiques titulars d'un contracte de lloguer d'habitatge i que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

S'ha d'acreditar la residència legal a Catalunya.

Caldrà acreditar ingressos suficients per a pagar el lloguer i que no superin el màxim establert a la base 5 de la convocatòria. Es tenen en compte els ingressos de l'any 2015.

No pagar un lloguer mensual superior a 450 € a la nostra demarcació.

Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer.

La Base 6 parla de l'import de la subvenció que és un 40 % de l'import del lloguer anual amb un màxim de 2.400 €.

Podeu consultar les Bases a "Documents adjunts"

 


 

 

 

 

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA

Resolució TES/7/2016, de 4 de gener

Es tracta d'ajuts per a garantir l'habitatge a les persones amb dificultats greus per a pagar el lloguer o les quotes d'amortització hipotecàries que s'atorguen en situacions d'especial urgència.

La prestació la percep la persona o entitat que no ha rebut l'import del deute acumulat.

Per descarregar-vos la documentació, la trobareu al peu de pàgina. 

 

 

RENDA BÀSICA D'EMANCIPACIÓ

És una prestació adreçada als joves d'entre 22 i 30 anys per ajudar-los a pagar el lloguer del seu habitatge habitual.

A partir de l’1 de gener de 2012, d’acord amb la disposició derogatòria inclosa al Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, ja no està en vigor aquest ajut. Això implica que ja no es poden presentar noves sol·licituds.

Els beneficiaris que tinguin reconegut aquest ajut continuaran cobrant-lo sempre que es compleixin tots els requisits. S'admeten canvis que impliquin presentar una nova sol·licitud.

Per descarregar-vos la documentació, la trobareu al peu de pàgina.

 

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies