Contacte
Promoció Econòmica i Turisme

Responsable: Albert Costa

Pl. Joan Carreras i Dagas, 4-5, Bxs.
17100 La Bisbal d’Empordà
Tel. 972 64 23 10
Fax. 972 64 55 75

E-mail
promocioeconomica@
baixemporda.cat
turisme@baixemporda.cat

Webs
www.baixemporda.cat/promocio
www.baixemporda-costabrava.org

Twitter
@PromEconomica
@baixemporda_tur

Facebook
EmprenedorsPromoció Econòmica
Formació i ocupació
Baix Empordà Turisme

Youtube
BaixEmpordaTurismeOcupació | Joves 10

El programa pretén millorar el grau d'ocupabilitat de 10 joves a través de formació específica en idiomes i un projecte de mobilitat a l'estranger. 

Una vegada finalitzades les sessions d’orientació i assessorament i la formació, s’acompanyarà l’alumne/a per tal que trobi una oferta a l'estranger que li escaigui i se li donarà el suport necessari per tal que s'adapti a la nova situació. 

“PROJECTES SINGULARS I EXPERIMENTALS. JOVES 10! (Exp. SOC003/16/00092). Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil”, regulat per l’Ordre TSF/289/2016.”

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

METODOLOGIA

Els primers mesos de l'any es preparà als joves amb formació en idiomes i en competències transversals. En les tutories es treballarà la cerca d'ofertes, el contacte amb empreses i l'auto candidatura.

Es treballarà amb l’objectiu que els participants siguin contractats entre 4 i 6 mesos en empreses situades a un país de la Unió Europea.

Durant la seva estada a l'estranger rebran el suport del tutor, tant a nivell personal com d'intermediació amb l'empresa amb l'objectiu que es finalitzi el contracte de manera positiva.

Els joves rebran una ajuda econòmica pel transport i l'allotjament durant la durada del contracte en el país de destí.


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat