Contacte
Serveis d'Arquitectura i Urbanisme

Responsable: Sandra Fernández

C. del raig, 5

17100 La Bisbal d'Empordà

Tel. 972 64 23 10Rehabilitació del nucli antic intramurs i pavimentació del camí d’accés a la Tallada d’Empordà ( 24/10/2014 )

Obra  inclosa al FEDER 2007-2013 i al Pla Únic d’Obres i Serveis.

L’obra ha suposat el soterrament de les xarxes de serveis, baixa tensió, telefonia i enllumenat, el canvi d’ubicació de l’estació transformadora que es troba situada al costat de l’església i la substitució de les xarxes d’aigua potable i sanejament.

D’altra banda i atès que les obres s’ubicaven en una zona d’alt valor arqueològic, l’execució dels treballs es va portar a terme sota la supervisió d’un equip d’arqueòlegs, segons els criteris previstos al projecte constructiu.

Com era de preveure, es van fer algunes troballes arqueològiques, sobretot a la zona de la muralla, que s’han integrat en el projecte.


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat