Contacte
Consell Comarcal Baix Empordà

c/ Tarongers, 12 (Can Salamó)
Tel. 972 642 310
Fax 972 641 003
Horari: dll-dv de 9h a 14:00h
consell@baixemporda.cat


MARÇ 2020- MESURES EXTRAORDINÀRIES PER AUTÒNOMS/ES I PIMES

Segons el Real Decret 8/2020 del 17 de març sobre les mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19 s'han pres les següents mesures per autònoms i Pimes:

 

Mesures de finançament

 

  • Línia d'avals del Ministeri d'Afers Econòmics de 100.000 milions d'euros.
  • Ampliació de les línies de l'ICO en 10.000 milions d'euros.
  • Mesures de cobertura asseguradora dels crèdits de circulant necessaris per a les companyies exportadores.

 

Mesures per autònoms

 

  • Flexibilització de l'accés al cessament d'activitat perquè els autònoms puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica.
  • Creació d'una línia d'avals per a pal·liar els efectes del Covid-19.
  • Ampliació del límit d'endeutament net de l'ICO.

 

Mesures d'àmbit laboral

 

  • Els treballadors assalariats poden adaptar o reduir la seva jornada de treball, fins i tot fins a un 100% per fer front a les necessitats de conciliació i cura.
  • S'estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal, quan les circumstàncies ho permetin.
  • Es promouen els ajustaments temporals de plantilla a través de la flexibilització dels ERTOs, que causats per la crisi del coronavirus seran considerats de força major i els treballadors tindran dret a la prestació contributiva i no els computarà a efectes de cobrament posterior.
  • En cas d'ERTO, s'exonerarà l'empresa de l'aportació empresarial de les quotes de la Seguretat Social.

 

 Font d'informació: www.pimec.org

 

Per més informació: https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/mesures-del-govern-espanyol-combatre-limpacte-del-covid-19

 

 PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT

 

D’altra banda, el Govern espanyol ha aprovat aquesta nova prestació per treballadors i treballadores per compte pròpia amb l'objectiu de pal·liar els efectes negatius sobre els seus negocis derivats de la pandèmia del COVID-19.

La prestació la pot sol·licitar qualsevol treballador autònom que com a resultat de l'estat d'alarma ha hagut de tancar el negoci o la seva facturació ha caigut aquest mes un 75% comparat amb la mitja mensual del semestre anterior.

Aquesta prestació es pot sol·licitar des del 18 de març pel cas dels negocis que s'han vist obligats a tancar i en el cas dels autònoms que han vist reduïda la seva facturació un 75% des de que disposin de tota la documentació per acreditar la caiguda d'ingressos.

La prestació durarà un mes, amb possibilitat d'ampliació fins l'últim dia del mes en el que finalitzi l'estat d'alarma, en el supòsit que aquest es prorrogui i tingui una duració superior a un mes.

A nivell econòmic la prestació equival al 70% de la base reguladora, pel cas d'haver cotitzat com a mínim 12 mesos. Pel treballadors autònoms que han cotitzat menys temps, serà el 70% de la base mínima de cotització del col·lectiu al que pertanyi el treballador.

 

Font de la informació: Secretaria d'estat de la Seguretat Social

Per més informació: https://revista.seg-social.es/2020/03/18/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/

 

www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/cese-actividad

 

Mesures excepcionals d'atenció al públic en les oficines del SEPE:

http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Marzo/&detail=medidas-excepcionales-de-atencion-en-las-oficinas-del-SEPE-a-consecuencia-del-coronavirus

 

REQUISITS QUE CAL COMPLIR PER PODER SOL·LICITAR PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT:

 

Només poden sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d'activitat segons l'article 17 RDL 8/2020, els treballadors per compte propi o autònoms dels quals les activitats quedin suspeses o quan la seva facturació es vegi reduïda almenys en un 75% en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior, sempre que es compleixin els següents requisits:

a) Estar afiliat i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el RETA o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

b) En el supòsit que la seva activitat no es vegi directament suspesa, en virtut d’allò previst en el Real Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma, cal acreditar la reducció de la seva facturació en almenys un 75%, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.

c) Estar al corrent de pagament en les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es compleix aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals, ingressi les quotes pendents. La regularització d’aquest fet, produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

 

Font d’informació: www.pimec.org La qual podeu consultar en major detall https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/mesures-al-collectiu-dautonoms-recollides-al-reial-decret-llei-82020

 

PREGUNTES FREQÜENTS RELACIONATS AMB MESURES PER AUTÒNOMS I PIMES (UGT CATALUNYA):

http://www.ugtcatalunya.cat/autonoms/informacio-i-dubtes-davant-el-coronavirus/

 

AJUDES FINS A 2000€ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PELS TREBALLADORS AUTÒNOMS:

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d'euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes. Es pot sol·licitar a partir d'1 d'abril de 2020.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d'estar donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

Tel. 93 228 57 57/ Bústia de correu: treballautonom.tsf@gencat.cat

Més informació:

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/

 

 FINANÇAMENT PER PIMES (INSTITUT CATALÀ DE FINANCES):

 

L'Institut Català de Finances ha llançat una línia de crèdits ICF AVALIS LIQUIDITAT per cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes.

Més informació http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat/

 

CONSORCI DE COMERÇ, MODA I ARTESANIA (CCAM):

El Consorsi de Comerç, Artesania i Moda ha habilitat una adreça de correu electrònic per poder atendre les consultes relacionades amb les recomanacions de les autoritats sanitàries i d’emergències, així com les mesures econòmiques aprovades per la Generalitat de Catalunya i l’estat espanyol que afecten als vostres àmbits del comerç i els serveis, l’artesania i la moda.

 

ccamcoronavirus@ccam.catConsell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies