Contacte
Consell Comarcal Baix Empordà

c/ Tarongers, 12 (Can Salamó)
Tel. 972 642 310
Fax 972 641 003
Horari: dll-dv de 9h a 14:00h
consell@baixemporda.cat


MARÇ 2020- MESURES EXTRAORDINÀRIES PER AUTÒNOMS/ES I PIMES

MESURES EXTRAORDINARIES APROVADES PEL GOVERN ESPANYOL PER AUTÒNOMS I PIMES

Segons el Real Decret 8/2020 del 17 de març sobre les mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19 s'han pres les següents mesures per autònoms i Pimes:

 

Mesures de finançament

 

 • Línia d'avals del Ministeri d'Afers Econòmics de 100.000 milions d'euros.
 • Ampliació de les línies de l'ICO en 10.000 milions d'euros.
 • Mesures de cobertura asseguradora dels crèdits de circulant necessaris per a les companyies exportadores.

 

Mesures per autònoms

 

 • Flexibilització de l'accés al cessament d'activitat perquè els autònoms puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica.
 • Creació d'una línia d'avals per a pal·liar els efectes del Covid-19.
 • Ampliació del límit d'endeutament net de l'ICO.

 

Mesures d'àmbit laboral

 

 • Els treballadors assalariats poden adaptar o reduir la seva jornada de treball, fins i tot fins a un 100% per fer front a les necessitats de conciliació i cura.
 • S'estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal, quan les circumstàncies ho permetin.
 • Es promouen els ajustaments temporals de plantilla a través de la flexibilització dels ERTOs, que causats per la crisi del coronavirus seran considerats de força major i els treballadors tindran dret a la prestació contributiva i no els computarà a efectes de cobrament posterior.
 • En cas d'ERTO, s'exonerarà l'empresa de l'aportació empresarial de les quotes de la Seguretat Social.

 

 Font d'informació: www.pimec.org

 

Per més informació: https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/mesures-del-govern-espanyol-combatre-limpacte-del-covid-19

 

 PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT

 

D’altra banda, el Govern espanyol ha aprovat aquesta nova prestació per treballadors i treballadores per compte pròpia amb l'objectiu de pal·liar els efectes negatius sobre els seus negocis derivats de la pandèmia del COVID-19.

La prestació la pot sol·licitar qualsevol treballador autònom que com a resultat de l'estat d'alarma ha hagut de tancar el negoci o la seva facturació ha caigut aquest mes un 75% comparat amb la mitja mensual del semestre anterior.

Aquesta prestació es pot sol·licitar des del 18 de març pel cas dels negocis que s'han vist obligats a tancar i en el cas dels autònoms que han vist reduïda la seva facturació un 75% des de que disposin de tota la documentació per acreditar la caiguda d'ingressos.

La prestació durarà un mes, amb possibilitat d'ampliació fins l'últim dia del mes en el que finalitzi l'estat d'alarma, en el supòsit que aquest es prorrogui i tingui una duració superior a un mes.

A nivell econòmic la prestació equival al 70% de la base reguladora, pel cas d'haver cotitzat com a mínim 12 mesos. Pel treballadors autònoms que han cotitzat menys temps, serà el 70% de la base mínima de cotització del col·lectiu al que pertanyi el treballador.

 

Font de la informació: Secretaria d'estat de la Seguretat Social

Per més informació: https://revista.seg-social.es/2020/03/18/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/

 

www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/cese-actividad

 

Mesures excepcionals d'atenció al públic en les oficines del SEPE:

http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Marzo/&detail=medidas-excepcionales-de-atencion-en-las-oficinas-del-SEPE-a-consecuencia-del-coronavirus

 

MESURES COVID-19 SEPE

 

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html

 

PRE-SOLICITUD DE PRESTACIÓ D'ATUR (SEPE)

 

https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1


REQUISITS QUE CAL COMPLIR PER PODER SOL·LICITAR PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT:

 

Només poden sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d'activitat segons l'article 17 RDL 8/2020, els treballadors per compte propi o autònoms dels quals les activitats quedin suspeses o quan la seva facturació es vegi reduïda almenys en un 75% en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior, sempre que es compleixin els següents requisits:

a) Estar afiliat i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el RETA o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

b) En el supòsit que la seva activitat no es vegi directament suspesa, en virtut d’allò previst en el Real Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma, cal acreditar la reducció de la seva facturació en almenys un 75%, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.

c) Estar al corrent de pagament en les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es compleix aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals, ingressi les quotes pendents. La regularització d’aquest fet, produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

 

Font d’informació: www.pimec.org La qual podeu consultar en major detall https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/mesures-al-collectiu-dautonoms-recollides-al-reial-decret-llei-82020

 

PREGUNTES FREQÜENTS RELACIONATS AMB MESURES PER AUTÒNOMS I PIMES (UGT CATALUNYA):

http://www.ugtcatalunya.cat/autonoms/informacio-i-dubtes-davant-el-coronavirus/

 

AJUDES FINS A 2000€ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PELS TREBALLADORS AUTÒNOMS:

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d'euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes. Es pot sol·licitar a partir d'1 d'abril de 2020.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d'estar donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

Tel. 93 228 57 57/ Bústia de correu: treballautonom.tsf@gencat.cat

Més informació:

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/

 

Ja està disponible el formulari per presentar les sol·licituds de l’ajut per a autònoms del Departament de Treball, Afers Socials i Familíes:

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus

 

 FINANÇAMENT PER PIMES (INSTITUT CATALÀ DE FINANCES):

 

L'Institut Català de Finances ha llançat una línia de crèdits ICF AVALIS LIQUIDITAT per cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes.

Més informació http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat/

 

CONSORCI DE COMERÇ, MODA I ARTESANIA (CCAM):

El Consorsi de Comerç, Artesania i Moda ha habilitat una adreça de correu electrònic per poder atendre les consultes relacionades amb les recomanacions de les autoritats sanitàries i d’emergències, així com les mesures econòmiques aprovades per la Generalitat de Catalunya i l’estat espanyol que afecten als vostres àmbits del comerç i els serveis, l’artesania i la moda.

 

ccamcoronavirus@ccam.cat

 

SERVEI DE CONTACTE AMB EMPRESES DE TRANSPORT de Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM). Degut a l'estat d'alarma pel Covid-19, cada cop hi ha més empreses de comerç, parades de mercats etc interessades a fer repartiment a domicili o bé a realitzar altres tipus d'aprovisionament. CCAM ajuda a trobar transport per els vostres productes només cal emplenar un formulari el qual trobareu aquí:

 

http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/Inscripcions/formulari_empreses_de_transports/

 

SERVEI DE CONSULTA I ASSESSORAMENT PERSONALITZAT PER A ARTESANS/ES de la Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya, amb la col·laboració d’Artesania Catalunya (CCAM-Generalitat de Catalunya

 

Sóc autònom/a, a quins ajuts tinc dret?

· Puc accedir als ajuts si tinc deutes amb la Seguretat Social?

· Puc deixar de pagar el lloguer o als meus proveïdors?

· Què passa amb el termini de justificació de l’incentiu del CCAM?

· Puc obrir el meu establiment?

· Com puc obtenir informació de la línia de l’ICF per a empreses culturals i recreatives?

 

Podeu fer arribar les vostres preguntes, consultes i dubtes al correu electrònic faaocatalunya@gmail.com . El compromís és respondre abans de 24 hores les vostres qüestions, sempre amb la intenció de resoldre, de manera efectiva, parcial o totalment, els vostres dubtes

Aquest servei va adreçat només a artesans professionals que estiguin federats o tinguin atorgat el carnet d’artesà que concedeix Artesania Catalunya (CCAM-Generalitat de Catalunya).

 

SERVEI DE SUPORT PSICOLÒGIC I EMOCIONAL A PERSONES AUTÒNOMES I EMPRESÀRIES DAVANT DEL COVID-19 (PIMEC)

 

Servei de suport psicològic i emocional a persones autònomes i empresàries davant del COVID-19. Telèfon 93 496 45 09 .

 

NOVES MESURES PER A AUTÒNOMS DEL GOVERN ESPANYOL

Els nous Reials Decrets Llei RDL 10/2020 i RDL 11/2020 han aprovat un paquet de mesures per PIMEs i  autònoms.

 

Moratòries en el pagament de les cotitzacions i l'ajornament del pagament del deute

Les persones autònomes es beneficiaran d'una moratòria de sis mesos i sense interessos a les cotitzacions de la Seguretat Social. En cas d'empreses es tracta del període entre abril i juny de 2020 i en cas dels treballadors autònoms, es tracta del període entre maig i juliol de 2020.

També s'ha habilitat a la Seguretat Social per donar una moratòria del pagament dels deutes a la mateixa Seguretat Social. Es tracta de deutes que caldria ingressar entre els mesos d'abril i juny de 2020.

 

Les condicions i els casos per aplicar la moratòria estaran determinats mitjançant una Ordre Ministerial.

Extensió de la moratòria hipotecària

Aquesta mesura preveu que les persones autònomes quedin incloses com a part dels col·lectius que poden beneficiar-se d'aquesta moratòria. Així doncs, el termini de suspensió passa d’un a tres mesos, tot acreditant la vulnerabilitat derivada de l’estat d’alarma amb una declaració responsable del beneficiari sobre la seva situació.

Altres mesures

Per altra banda, l'ICEX (Institut Espanyol del Comerç Exterior) retornarà a les empreses les despeses de les fires cancel·lades.

El nou decret inclou mesures de flexibilització de contractes d'electricitat i gas per a autònoms i empreses. A més adopta altres mesures de terminis d'alguns procediments administratius, mesures per a l'agilització processal etc.

També s’ha aprovat una prestació especial de 440€ al mes per a treballadors temporals que se'ls hagi extingit el contracte, amb una prestació específica en forma de subsidi per desocupació per a les treballadores de la llar.

Més informació a: RDL 11/2020 i la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/mesures-pimes-autonoms-recollides-al-rdl-112020 o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).

 

AJUTS I SERVEIS PER A L'EMPRESA – CERCADOR D'ACCIÓ (Agència per la Competitivitat de l'Empresa)

Tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors ubicats a Catalunya.

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/?ajserv_text=&ajserv_sectors=24d99c5c-725c-11ea-8b7c-005056924a59&utm_source=linkeding&utm_medium=xxss&utm_campaign=xxss

 

NOVA LINIA ICO COVID19 – PRÉSTECS DE CAIXABANK

CAIXABANK llança un nou préstec per a les persones autònomes, microempreses i empreses per cobrir les seves necessitats de finançament ICO COVID19.

REQUISITS:

 • Domicili social a Espanya
 • Sense morositat CIRBE a 31-12-2019
 • Sense situació de concurs o preconcurs a 17-03-2020

 És un préstec amb termini de 1 a 5 anys amb un any de carència.

Per a més informació contacteu amb el vostre Gestor o directament a l'oficina de CAIXABANK (amb cita prèvia).

 

AJUT PER AUTÒNOMS DEL DTSAF

Ja està disponible el formulari per presentar les sol·licituds de l’ajut per a autònoms del DTASF:

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus


MESURES PER ALS AUTÒNOMS DELS SECTOR TURÍSTIC

El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya posa en marxa una línia d’ajut, en forma de prestació econòmica directa, per a les persones treballadores autònomes i microempreses que desenvolupen les seves activitats en el sector turístic.

 1. Ajut de 2.500 euros en un únic pagament.
 2. Beneficiaris: Autònoms/persones físiques i microempreses turístiques o que desenvolupin activitats complementàries al sector turístic, amb un màxim de 5 treballadors i fins a un màxim de 500.000 € de volum anual de facturació.

Per tal de poder sol·licitar-ho, caldrà complir amb els requisits següents:

 1. Podran ser establiments turístics d’allotjament, guies de turisme, empreses turístiques de mediació, establiments i activitats d’interès turístic.
 2. Han d’acreditar estar donades d’alta al Registre Turístic de Catalunya (en el cas que tinguin l’obligació de ser-hi) i degudament legalitzades amb una antelació mínima d’un any a l’inici del confinament decretat per a la present crisi de la Covid-19, això és, des del 15 de març del 2019.
 3. Caldrà que mantinguin l’activitat com a mínim per a un període d’un any des de l’atorgament de l’ajut.

Aquest ajut és de concurrència no competitiva: és a dir, a mida que van entrant sol·licituds i una vegada comprovat que reuneixen les condicions, s’atorga fins a exhaurir la partida destinada a l’efecte.

S'està preparant la línia d'ajuts. Les sol·licituds es tramitaran a través de Canal Empresa un cop es publiqui la convocatòria.

Oferirem informació a les novetats de canal empresa i al perfil de @FUEmpresacat tant bon punt sigui aprovada.

Font d'informació:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/turisme/ajuts-als-autonoms-i-microempreses-del-sector-turistic/

 

MESURES PER FER FRONT A L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19

 

Tota la informació actualitzada de la Generalitat de Catalunya en vers a l'impacte econòmic i social del Covid-19 dirigida específicament per a les persones autònomes i les empreses, la pots trobar en el següents enllaç:

 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/

 

AUTÒNOMS/ AUTÒNOMES

Ampliació del termini de presentació i pagament de determinades declaracions i autoliquidacions

D'acord amb el Real Recret-llei 14/2020 de 14 d'abril els autònoms i “micropimes” amb una facturació inferior a 600.000€ al 2019 poden presentar les declaracions del primer trimestre del 2020 fins el dia 20 de maig de 2020. Els que presenten i a més volen l’opció de domiciliació el dia límit serà el 15 de maig.

Font d'informació: Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Ampliacion_del_plazo_para_la_presentacion_e_ingreso_de_determinadas_declaraciones_y_autoliquidaciones.shtml

 

Per a més informació i dubtes:

Àrea de Promoció Econòmica

Tel. 972 64 23 10

empresa@baixemporda.catConsell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies