Contacte
Ensenyament

Responsable: Imma Ricart

Carrer del Raig, 7, bxs.
17100 La Bisbal d’Empordà
Tel. 972 64 55 59 – 972 64 23 10
Fax 972 64 26 52

ensenyament@baixemporda.cat

Horari d'atenció al públic:

De dimarts a divendres.

De 9 h a les 14 h.


Menjador Escolar

MENJADORS ESCOLARS GESTIONATS PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

 

L'Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Empordà gestiona, entre altres serveis, els menjadors escolars de 50 centres docents de la comarca, 38 d'escoles d'infantil i primària i 12 de llars d'infants. Ofereix el servei diàriament a aproximadament 1.590 alumnes.

Des del Consell Comarcal del Baix Empordà entenem el servei de menjador escolar com una necessitat social bàsica, però també com un espai de lleure educatiu que ha de fomentar la salut, els hàbits i els valors socials. D’acord amb aquests principis, ens encarreguem d’oferir una gestió del servei que inclou les prestacions següents:

 - El subministrament del dinar i del personal als centres, ja sigui amb cuina a l’escola o amb servei de càtering.

 - L’adequació de les instal·lacions per tal que compleixin els requisits sanitaris d’un menjador escolar (manteniment i neteja, subministrament d’estris i vaixella, kits de clor, termòmetres, etc., reparació i inversions d’aparells de cuina).

 - La vigilància, seguretat i dinamització de l’espai del menjador a través de monitoratge titulat, així com la realització d’activitats de lleure i el corresponent material d’acord amb el projecte educatiu del centre.

 - La informació trimestralment als pares dels hàbits alimentaris i de comportament dels seus fills al menjador.

 - Un servei d’auditories i inspeccions dels menjadors escolars, tant pel que fa a les instal·lacions, com a la qualitat nutritiva, dietètica i sanitària dels aliments i els menús, així com el seguiment del monitoratge i el comportament dels usuaris per tal de garantir-ne el bon funcionament.

 - La formació inicial i continuada del personal del servei (cuina i monitoratge).

 - La gestió econòmica i financera (cobrament avançat dels rebuts per domiciliació bancària, gestió de beques, control d’impagats, etc.).

 

Qui ha d’emplenar la sol·licitud?

L'alumnat que utilitzarà el servei de menjador escolar, tant si és a través de tiquets com domiciliant el rebut.

 

Quan, on i com s'ha de fer la inscripció de menjador?

Els pares/mares o tutors/ores hauran de tramitar la sol·licitud del servei prioritàriament de manera telemàtica: www.baixemporda.cat/ca/documentacio.html.

 

Quines inscripcions no s’acceptaran?

Les sol·licituds que no estiguin emplenades correctament o de les quals manqui documentació adjunta.

Les sol·licituds de l'alumnat que tinguin algun deute pendent de menjador amb el Consell Comarcal del Baix Empordà.

 

Sistemes de cobrament

A través de domiciliació bancària

Per a l’alumnat que utilitza el servei un mínim de 4 vegades al mes. Aquesta modalitat és obligatòria per a l’alumnat beneficiari d’un ajut econòmic individual de menjador.

El cobrament es fa per avançat en funció dels dies marcats en la sol·licitud de menjador i es realitza entre el dia 1 i 10 de cada mes. Excepcionalment, el càrrec del rebut del mes de setembre es realitzarà entre el dia 10 i 25 d'aquest mes.

A partir del dia 20 del mes següent al cobrament, es crea un rebut independent amb l’abonament o càrrec corresponent en funció dels dies reals d’ús del servei.

El retorn dels rebuts amb caràcter reincident ocasionarà la pèrdua del dret a utilitzar el menjador de forma indefinida.

Les despeses derivades dels rebuts retornats seran assumides per les famílies.

A través de tiquets

Per a l’alumnat esporàdic (no utilitza el servei un mínim de 4 vegades al mes) o que no vulgui domiciliar el servei.

Hauran d’efectuar un dipòsit previ al CAIXER de CaixaBank (mínim 1 màxim 9).

El caixer DISPENSARÀ ELS TIQUETS DIRECTAMENT.

Com fer el dipòsit:

  • Amb llibreta de CaixaBank
  • Amb targeta de CaixaBank
  • Amb targeta d'una altra entitat bancària (sense comissió)

Per fer el pagament caldrà demanar la guia d’instruccions a la persona responsable de menjador del centre o bé descarregar-la del següent enllaç  www.baixemporda.cat/ca/documentacio.html.

El tiquet s’haurà de presentar el mateix dia que es vulgui fer ús del servei.

El tiquet serà vàlid per al curs escolar vigent. En cas de no utilitzar-lo abans de la finalització del curs, se’n perdrà l’import.

Els deutes es tramitaran per la via de recaptació.

 

Preus

Per al curs 2020-2021 són els següents.

 

 

 

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies