Contacte
Consell Comarcal Baix Empordà

c/ Tarongers, 12 (Can Salamó)
Tel. 972 642 310
Fax 972 641 003
Horari: dll-dv de 9h a 14:00h
consell@baixemporda.cat


MAIG 2016 - EL CONSELL COMARCAL POSA A DISPOSICIÓ DE TOTS ELS PETITS MUNICIPIS DE LA COMARCA UN SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA

El Consell Comarcal té a disposició de tots els ajuntaments de la comarca el Servei d’Acollida Comarcal (SAC) que té per objectiu estructurar processos d’acollida a les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades amb l’objectiu de promoure la seva autonomia personal i la igualtat d’oportunitats, tal i com estableix la Llei 10/2010 del 7 de maig d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

L’acollida és la primera etapa d’un procés d’integració de la persona a la societat que dura diversos anys i que, en molts casos, va més enllà de l’obtenció de la nacionalitat. Es reconeix com un dret universal del qual són titulars les persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil, refugiades, reagrupades, apàtrides i retornades, a partir de l’edat de 16 anys. És evident que si s’intervé de forma planificada i organitzada a l’inici del procés d’arribada, la integració dels nous ciutadans serà més fàcil i comportarà un menor cost (marginació, segregació, conflictes socials, etc.). L’acollida és clau per garantir la convivència social i intercultural i per crear les condicions idònies que facin dels nostres pobles uns municipis inclusius.

El Servei de Primera Acollida (SPA) és el conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació dels usuaris potencials. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya. Demostrar l’aprofitament d’aquest servei dóna accés al certificat de primera acollida, un document amb eficàcia jurídica i valor probatori que és d’utilitat en els processos d’estrangeria (arrelament social, modificació i/o renovació d’autoritzacions de residència) o d’adquisició de la nacionalitat, entre d’altres.

L’Administració local és la que afronta el repte d’articular les polítiques que actuen sobre la immigració i, segons la Llei d’Acollida, l’obligació de garantir la disponibilitat d’un servei de primera acollida, i també de prestar-lo, correspon als ajuntaments més grans de 20.000 habitants i els Consells Comarcals.

És per aquest motiu que, des del Servei d’Acollida Comarcal ens hem adreçat a totes les oficines de padrons dels petits municipis de la comarca per establir-hi un protocol d’acollida adequat a cada realitat i garantir el dret de ser acollit a tota persona nouvinguda al territori.

 

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat