Consell Consultiu de la Gent Gran

QUÈ ÉS EL CONSELL CONSULTIU ?

El Consell Comarcal, amb l'objectiu de continuar treballant amb metodologies de participació ciutadana, va impulsar l'any 2004, la creació del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran amb la finalitat d’aconseguir una millora en el tractament de la problemàtica de la vellesa a la comarca; una comarca demogràficament envellida.

El Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Empordà es constitueix com un òrgan de consulta i participació de les persones usuàries i de les entitats de serveis socials en els temes de vellesa.

QUÈ FEM?

Els objectius del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Empordà són:

a)      Promoure la relació amb altres organitzacions similars en tots els seus àmbits d’actuació implicats.

b)      Promoure l’associacionisme de la gent gran i la seva participació a la comunitat.

c)      Promoure activitats encaminades a assegurar la qualitat de vida de la gent gran.

d)      Elaborar estudis i activitats d’interès comú amb els organismes que tracten temes de la gent gran que no estiguin directament representats al Consell Consultiu de la Gent Gran o col·laborar-hi.

e)      Promoure la realització de les activitats necessàries per tal de sensibilitzar la societat respecte a la situació de la gent gran.

f)       Donar a conèixer a la comunitat els recursos i drets propis de la gent gran.

Com a òrgans de treball, el Consell Consultiu de la Gent Gran compta amb la Junta Permanent de la Gent Gran i amb l'Assemblea General Anual.

QUI EN FORMA PART?

Poden formar part com a membres del Consell Consultiu de la Gent Gran de la comarca del Baix Empordà:

a) Els casals, les associacions i les entitats formades per gent gran que s’organitzin per a uns objectius definits.

b) Les seccions de gent gran de qualsevol tipus d’entitat, sempre que tinguin una autonomia funcional dins de l’entitat i estiguin dotades d’unes bases de funcionament pròpies.

 

JUNTA PERMANENT 

La Junta Permanent està composta pel president, els dos vicepresidents i set vocals designats per l’Assemblea General d’entre tots els que en formen part. Els membres de la Junta han d’ésser membres de Juntes de Casals de municipis diferents.

D'entre les diferents funcions de la Junta Permanent, els membres emeten informes i dictàmens, efectuen propostes que consideren adients a la Comissió Informativa de Benestar Social del Consell Comarcal i preparen i presenten a l'Assemblea General els plans de treball anual.

Actualment, formen part de la Junta Permanent del Consell Consultiu representants dels municipis de Santa Cristina d'Aro, Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guixols, Palamós, Palafrugell, Torroella de Montgrí i la Bisbal d'Empordà.

 

ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General celebra tres sessions ordinàries que s’esdevenen en els mesos de febrer, juny i octubre i una extraordinària quan així ho decideix el president o ho sol·licita la Junta Permanent o una quarta part del nombre de vocals que componen l’Assemblea General del Consell Consultiu de la Gent Gran de la comarca del Baix Empordà.

 

CASALS I ESPLAIS DE LA GENT GRAN

[1] [2]
Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies