Contacte
Consell Comarcal Baix Empordà

c/ Tarongers, 12 (Can Salamó)
Tel. 972 642 310
Fax 972 641 003
Horari: dll-dv de 9h a 14:00h
consell@baixemporda.cat


El consell

El Consell Comarcal del Baix Empordà es va constituir el 9 de març de 1988 d’acord amb la llei d’Organització Comarcal de Catalunya 6/1987, de 4 d’abril. Va néixer amb el propòsit de convertir-se en una eina de servei als municipis que permetés la vertebració i el desenvolupament de la comarca.

Des d’un primer moment es va treballar per tal de crear un organigrama que permetés consolidar les competències i transferències provinents de la Generalitat de Catalunya i la Diputació. En la mateixa línia, es van anar establint col·laboracions i acords amb els municipis de la comarca, per tal de prestar-los serveis. Al llarg d’aquests anys s’ha consolidat com una administració de referència en la prestació de serveis tant a les persones com als ens locals, en especial els més petits i dotats de menys recursos econòmics.

La gestió del Consell Comarcal del Baix Empordà ha fet especial èmfasi en la innovació, les polítiques socials, la dinamització econòmica, la protecció del medi ambient i la promoció turística.

La consolidació i el creixement de serveis va fer que la seu comarcal es fes petita, motiu pel qual el 26 de juliol de 1998 es van inaugurar les noves dependències, emplaçades a l’emblemàtic edifici de Can Salamó de la Bisbal d’Empordà. Aquest equipament es va completar la primavera del 2003 amb unes noves oficines situades als baixos d’un edifici molt proper, en les quals s’han situat diversos serveis, preferentment els orientats directament a les persones, amb l’objectiu de millorar la prestació de serveis. L'any 2008 es van adquirir dos baixos comercials al carrer Torrent del Raig, també molt propers a la seu del Consell Comarcal. En aquestes instal·lacions s'hi va ubicar el serveis de recaptació comarcal, l'oficina tècnica comarcal i l'oficina del cadastre.

Actualment, el catàleg de serveis que presta el Consell Comarcal del Baix Empordà al conjunt de municipis i ciutadans i ciutadanes de la comarca és molt ampli i divers. Entre d’altres aspectes significatius, es pot destacar que des de l’àrea de Medi Ambient es gestiona tota la recollida selectiva que es fa per mitjà dels contenidors de vidre, paper, plàstic i fracció orgànica; des de l’Oficina de Recaptació es porta a terme el cobrament de les taxes i impostos de 29 dels 36 municipis de la comarca; des de Turisme es gestiona la promoció turísitca, les xarxes de cicloturisme, BTT i senderisme; des de l’àrea de Joventut s’executa el Pla Comarcal de Joventut i es coordina la Taula Comarcal de Joventut. També es poden ressaltar la importància de les polítiques actives d’ocupació que es porten a terme des de l’Àrea de Promoció Econòmica; el servei al ciutadà i als comerços que es dóna des de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) o l’Oficina de Rehabilitació d’Habitatges. També és molt important la feina que es fa des de l’Àrea de Benestar i Família, des d’on a part de la gestió dels serveis socials d’atenció primària de l’EBASP del sector 1 de la Bisbal d’Empordà, es gestionen programes com el Pla Comarcal d’Integració, el Programa de Suport a les Víctimes de la Violència de Gènere i altres serveis especialitzats.

El 2004 el llistat de serveis que presta directament el Consell Comarcal del Baix Empordà es va ampliar amb la posada en marxa de l’Oficina Tècnica, des d’on s’ofereix als municipis assessorament i suport directe en matèria urbanística i actes subjectes a llicència —redacció de projectes, PUOSC,  llicències d’activitats, certificacions d’obres, etc.Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat