Contacte
Recaptació

Consell Comarcal Baix Empordà

Responsable: Narcís Bahí

Carrer del Raig, 5 baixos
Tel. 972 64 09 24
Fax 972 64 55 44
Horari: dll-dv de 9h a 14:00h
recaptacio@baixemporda.catEdictes en procediments tributaris i de multes

 

CONSULTEU SI FIGUREU EN ALGUNA PUBLICACIÓ EN EL TAULER EDICTAL ÚNIC DEL BOE (els edictes són disponibles durant tres mesos des de la data de publicació, els enllaços directes següents al TEU del BOE igualment són disponibles durant tres mesos)

RELACIÓ D'EDICTES I PUBLICACIONS REALITZATS PEL SERVEI DE RECAPTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ


Nota: A partir del dia 02/05/2017 els edictes deixen d'aparèixer en aquesta pàgina passant a publicar-se a la Seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Empordà


21/04/2017 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris. Oficina de Begur

21/04/2017 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris. Oficina de Begur

21/04/2017 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris. Oficina de Palamós

21/04/2017 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris. Oficina de Castell-Platja d'Aro

21/04/2017 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris. Oficina de Calonge

21/04/2017 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris. Oficina de La Bisbal d'Empordà

21/04/2017 Notificació de provisions de constrenyiment. Oficina de Castell-Platja d'Aro

21/04/2017 Notificació de liquidacions tributàries. Oficina de Castell-Platja d'Aro

21/04/2017 Notificació de provisions de constrenyiment. Oficina de Calonge

21/04/2017 Notificació de provisions de constrenyiment. Oficina de Palamós

21/04/2017 Notificació de provisions de constrenyiment. Oficina de Begur

21/04/2017 Notificació de liquidacions tributàries. Oficina de Begur

21/04/2017 Notificació de provisions de constrenyiment. Oficina de La Bisbal d'Empordà

21/04/2017 Notificació de liquidacions tributàries. Oficina de La Bisbal d'Empordà

18/04/2017 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

18/04/2017 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

07/04/2017 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Palamós

07/04/2017 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

07/04/2017 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Palamós

07/04/2017 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Pals

07/04/2017 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Calonge

07/04/2017 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Calonge

07/04/2017 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Begur

25/03/2017 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

25/03/2017 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

22/03/2017 Notificació d'actes administratius diversos en procediments de recaptació. Oficina de Begur

22/03/2017 Notificació d'actes administratius divesos en procediments de recaptació. Oficina de Calonge

22/03/2017 Notificació d'actes administratius diversos en procediments de recaptació. Oficina de Castell-Platja d'Aro

22/03/2017 Notificació d'actes administratius diversos en procediments de recaptació. Oficina de Palamós

22/03/2017 Notificació d'actes administratius diversos en procediments de recaptació. Oficina de la Bisbal d'Empordà

20/03/2017 Notificació de provisions de constrenyiment. Oficina de Calonge

20/03/2017 Notificació de provisions de constrenyiment. Oficina de Castell-Platja d'Aro 

20/03/2017 Notificació de provisions de constrenyiment. Oficina de Begur 

20/03/2017 Notificació de provisions de constrenyiment. Oficina de Palamós

20/03/2017 Notificació de provisions de constrenyiment. Oficina de la Bisbal d'Empordà

20/03/2017 Notificació de liquidacions tributàries. Oficina de Begur

20/03/2017 Notificació de liquidacions tributàries. Oficina de la Bisbal d'Empordà

15/03/2017 Edicte de subhasta de vehicle. Toyota Land Cruiser

10/03/2017 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

10/03/2017 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

08/03/2017 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors - Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

08/03/2017 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors - Ajuntament de Palamós

08/03/217 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors - Ajuntament de Pals

08/03/2017 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors - Ajuntment de Calonge

08/03/2017 Notificació d'actres dictats en procediments sancionadors - Ajuntament de Calonge

08/03/2017 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors - Ajuntament de Begur

08/03/2017 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors - Ajuntament de Begur

01/03/2017 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Palamós

01/03/2017 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Castell-Platja d'Aro

01/03/2017 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Calonge

01/03/2017 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Begur

01/03/2017 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de la Bisbal d'Empordà

23/02/2017 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Castell-Platja d'Aro

23/02/2017 Notificació de liquidacions tributàries - Of.de Castell-Platja d'Aro

23/02/2017 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Calonge

23/02/2017 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Palamós

23/02/2017 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Begur

23/02/2017 Notificació de liquidacions tributàries - Of.de Begur

23/02/2017 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de la Bisbal d'Empordà

13/02/2017 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

13/02/2017 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

07/02/2017 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

07/02/2017 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Palamós

07/02/2017 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Palamós

07/02/2017 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Pals

07/02/2017 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Calonge

07/02/2017 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Calonge 

07/02/2017 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Begur

02/02/2017 Edicte de notificació del calendari del contribuent 2017 

25/01/2017 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Palamós

25/01/2017 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Castell-Platja d'Aro

25/01/2017 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Calonge

25/01/2017 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Begur

25/01/2017 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de la Bisbal d'Empordà

24/01/2017 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

24/01/2017 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

24/01/2017 Notificació de provisions de constrenyiment - Of. de Castell-Platja d'Aro

24/01/2017 Notificació de provisions de constrenyiment - Of. de Calonge

24/01/2017 Notificació de provisions de constrenyiment - Of. de Palamós

24/01/2017 Notificació de provisions de constrenyiment - Of. de Begur

24/01/2017 Notificació de liquidacions tributàries - Of. de Begur

24/01/2017 Notificació de provisions de constrenyiment - Of. de la Bisbal d'Empordà

24/01/2017 Notificació de liquidacions tributàries - Of. de la Bisbal d'Empordà

19/01/2017 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

19/01/2017 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Palamós

19/01/2017 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Palamós

19/01/2017 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Pals

19/01/2017 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Calonge

19/01/2017 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Calonge

18/01/2017 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Begur

18/01/2017 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Begur

27/12/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

27/12/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

23/12/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Palamós

23/12/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Castell-Platja d'Aro

23/12/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Calonge

23/12/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Begur

23/12/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de La Bisbal d'Empordà

22/12/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.Castell-Platja d'Aro

22/12/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Calonge

22/12/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Palamós

22/12/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Begur

22/12/2016 Notificació de liquidacions tributàries - Of.de Begur

22/12/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de La Bisbal d'Empordà

22/12/2016 Notificació de liquidacions tributàries - Of.de La Bisbal d'Empordà

21/12/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

21/12/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Palamós

21/12/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Palamós

21/12/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Pals

21/12/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Calonge

21/12/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Calonge

21/12/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Begur

15/12/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

15/12/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

05/12/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Palamós

05/12/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Calonge

05/12/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

05/12/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

05/12/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Palamós

05/12/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Pals

05/12/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Pals

05/12/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Calonge

05/12/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Begur

05/12/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Begur

28/11/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

28/11/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Castell-Platja d'Aro

28/11/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Calonge

28/11/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Palamós

28/11/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Begur 

28/11/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de La Bisbal d'Empordà

28/11/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

25/11/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of. Castell-Platja d'Aro

25/11/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Calonge

25/11/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Palamós

25/11/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Begur

25/11/2016 Notificació de liquidacions tributàries - Of.de Begur

25/11/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de La Bisbal d'Empordà

25/11/2016 Notificació de liquidacions tributàries - Of.de La Bisbal d'Empordà

14/11/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

14/11/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Palamós

14/11/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Pals

14/11/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Calonge

14/11/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Begur

28/10/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Castell-Platja d'Aro

28/10/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Calonge

28/10/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Palamós

28/10/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Begur

28/10/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de La Bisbal d'Empordà

26/10/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of. de Castell-Platja d'Aro

26/10/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of. de Calonge

26/10/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Palamós

26/10/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Begur

26/10/2016 Notificació de liquidacions tributàries - Of.de Begur

26/10/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de La Bisbal d'Empordà

26/10/2016 Notificació de liquidacions tributàries - Of.de La Bisbal d'Empordà

17/10/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

13/10/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

13/10/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Palamós

13/10/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Pals

13/10/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Calonge

13/10/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Calonge

13/10/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Begur

13/10/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Begur

03/10/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of. de Castell-Platja d'Aro

03/10/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of. de Calonge

03/10/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of. de Palamós

03/10/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of. de Begur

03/10/2016 Notificació de liquidacions tributàries - Of. de Begur

03/10/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of. de La Bisbal d'Empordà

03/10/2016 Notificació de liquidacions tributàries - Of. de La Bisbal d'Empordà

30/09/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of. de Castell-Platja d'Aro

28/09/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of. de Castell-Platja d'Aro

28/09/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of. de Calonge

28/09/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of. de Palamós

28/09/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de La Bisbal d'Empordà

28/09/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

09/09/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

09/09/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Palamós

09/09/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Pals

09/09/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Calonge

09/09/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Begur

24/08/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

24/08/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Palamós

24/08/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Palamós

24/08/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Pals

24/08/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Calonge

24/08/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Calonge

24/08/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Begur

17/08/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Palamós

17/08/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Castell-Platja d'Aro

17/08/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Calonge

17/08/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de La Bisbal d'Empordà

16/08/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

16/08/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

16/08/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Castell-Platja d'Aro

16/08/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Calonge 

16/08/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Palamós

16/08/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Begur

16/08/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de La Bisbal d'Empordà

27/07/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Palamós

27/07/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Castell-Platja d'Aro

27/07/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Calonge

27/07/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Begur

27/07/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de la Bisbal d'Empordà

27/07/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Palamós

27/07/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Calonge

27/07/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Calonge

27/07/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Begur

26/07/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

26/07/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

25/07/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Castell-Platja d'Aro

25/07/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Calonge

25/07/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Palamós

25/07/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Begur

25/07/2016 Notificació de liquidacions tributàries - Of.de Begur

25/07/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de la Bisbal d'Empordà

22/07/2016 Notificació de liquidacions tributàries - Of.de la Bisbal d'Empordà

05/07/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors 

04/07/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

04/07/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

04/07/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Palamós

04/07/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Pals

04/07/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Calonge

04/07/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Calonge

04/07/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Begur

29/06/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Palamós

29/06/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Begur 

29/06/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Castell-Platja d'Aro

29/06/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de Calonge

29/06/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris - Of.de la Bisbal d'Empordà

28/06/2016 Anunci de venda directa de traster a Palamòs

22/06/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

22/06/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

22/06/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Castell-Platja d'Aro

22/06/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Calonge

22/06/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Palamós

22/06/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de Begur

22/06/2016 Notificació de liquidacions tributàries - Of.de Begur

22/06/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of.de la Bisbal d'Empordà

22/06/2016 Notificació de liquidacions tributàries - Of.de la Bisbal d'Empordà

14/06/2016 Anunci de venda directa - Habitatge a Platja d'Aro

14/06/2016 Anunci de venda directa - Parcel·la a Platja d'Aro

14/06/2016 Anunci de venda directa - Apartament a Platja d'Aro

09/06/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

09/06/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

07/06/2016 Venda directa d'apartament a Platja d'Aro

26/05/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

26/05/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Palamós

26/05/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Palamós

26/05/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Pals

26/05/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Pals

26/05/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Calonge

26/05/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Calonge

26/05/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Begur

26/05/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Begur

25/05/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris. Of. de Palamós

25/05/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris. Of. de Castell-Platja d'Aro

25/05/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris. Of. de Calonge

25/05/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris. Of. de Begur

25/05/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris. Of. de la Bisbal d'Empordà

24/05/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

20/05/2016 Notificació de provisions de constrenyiment. Pf. de Castell-Platja d'Aro

20/05/2016 Notificació de provisions de constrenyiment. Of. de Calonge

20/05/2016 Notificació de provisions de constrenyiment. Of. de Palamós

20/05/2016 Notificació de provisions de constrenyiment. Of. de Begur

20/05/2016 Notificació de liquidacions tributàries. Of. de Begur

20/05/2016 Notificació de provisions de constrenyiment. Of. de la Bisbal d'Empordà

19/05/2016 Notificació de liquidacions tributàries. Of. de la Bisbal d'Empordà

12/05/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

12/05/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

05/05/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

05/05/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

22/04/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris. Of. de Castell-platja d'Aro

22/04/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris. Of. de Calonge

22/04/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributarius. Of. de Palamós

22/04/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris. Of. de Begur

22/04/2016 Notificació actes dictats en procediments tributaris. Of. de la Bisbal d'Empordà

22/04/2016 Notificació de provisions de constrenyiment. Of. de Castell-Platja d'Aro

22/04/2016 Notificació de provisions de constrenyiment. Of. de Calonge

22/04/2016 Notificació de provisions de constrenyiment. Of. de Palamós

22/04/2016 Notificació de provisions de constrenyiment. Of. de Begur

22/04/2016 Notificació de liquidacions tributàries. Of. de Begur

22/04/2016 Notificdació de provisions de constrenyiment. Of. la Bisbal d'Empordà

21/04/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

21/04/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Palamós

21/04/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Pals

21/04/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Calonge

21/04/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Calonge

21/04/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Begur

20/04/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

19/04/2016 Notificació de liquidacions tributàries . Of. de la Bisbal d'Empordà

01/04/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

01/04/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Palamós

01/04/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Palamós

01/04/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Pals

01/04/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Pals

01/04/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Calonge

01/04/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Calonge

01/04/2016 Notificació de sancions de trànsit - Ajuntament de Begur

01/04/2016 Notificació de denúncies de trànsit - Ajuntament de Begur

31/03/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

31/03/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

28/03/2016 Notificació de provisions de constrenyiment. Of. de la Bisbal d'Empordà

28/03/2016 Notificació de liquidacions tributàries. Of. de la Bisbal d'Empordà

23/03/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris. Of. de Castell-Platja d'Aro

23/03/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris. Of. de Calonge 

23/03/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris. Of. de Palamós 

23/03/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris. Of. de Begur

23/03/2016 Notificació d'actes dictats en procediments tributaris. Of. de la Bisbal d'Empordà

21/03/2013 Anunci de subhasta - Apartament a Platja d'Aro - Urb. Ridaura 

21/03/2016 Anunci de subhasta - Apartament a Platja d'Aro - Round Store

21/03/2016 Anunci de subhasta - Habitatge a Platja d'Aro - Pinell

21/03/2016 Anunci de subhasta - Parcel·la a Platja d'Aro - Mas Nou

21/03/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

21/03/2016 Notificació d'actes dictats en procediments sancionadors

21/03/2016 Notificació de provisions de constrenyiment. Of. de Castell-Platja d'Aro

21/03/2016 Notificació de provisions de constrenyiment. Of. de Calonge

21/03/2016 Notificació de provisions de constrenyiment. Of. de Palamós

21/03/2016 Notificació de provisions de constrenyiment. Of. de Begur 

21/03/2016 Notificació de liquidacions tributàries. Of. de Begur

07/03/2016 Edicte de subhasta - apartament a platja d'Aro - Politur

01/03/2016 Edicte de subhasta - apartament a Platja d'Aro - Treumal

26/02/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of. de Castell-Platja d'Aro 

26/02/2016 Notificació de liquidacions tributàries - Of de Castell-Platja d'Aro 

26/02/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of. de Calonge

26/02/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of. de Palamós 

26/02/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of. de Begur 

26/02/2016 Notificació de liquidacions tributàries - Of. de Begur

26/02/2016 Notificació de provisions de constrenyiment - Of. de la Bisbal d'Empordà

24/02/2016 Notificació d'actes administratius en procediments tributaris - Of. de Castell-Platja d'Aro

24/02/2016 Notifiació d'actes administratius en procediments tributaris - Of. de Calonge

24/02/2016 Notificació d'actes administratius en procediments tributaris - Of. de Palamós

24/02/2016 Notificació d'actes administratius en procediments tributaris - Of. de Begur

24/02/2016 Notificació d'actes administratius en procediments tributaris - Of. de la Bisbal d'Empordà

23/02/2016 Notificació de denúncies Ajuntament de Begur

23/02/2016 Notificació de sancions Ajuntament de Begur

23/02/2016 Notificació de denúncies Ajuntament de Calonge

23/02/2016 Notificació de sancions Ajuntament de Calonge

23/02/2016 Notificació de denúncies Ajuntament de Pals

23/02/2016 Notificació de denúncies Ajuntament de Palamós

23/02/2016 Notificació de denúncies Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

22/02/2016 Notificació de liquidacions tributàries - Of. de la Bisbal d'Empordà

22/02/2016 Anunci de subhasta de camió

22/02/2016 Anunci de subhasta de turisme

04/02/2016 Calendari del contribuent - exposició de padrons

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies