Contacte
Tramuntana (CET-CO)

Paratge de la Faneia s/n

17200 - Palafrugell

Tel. 972 30 56 29

centretramuntana@baixemporda.cat


Tramuntana (CET-CO)

Centre Especial de Treball (CET) i Unitats de suport a l'activitat professional (USAP)

El Centre Especial de Treball Tramuntana té com a objectiu principal la integració laboral i social de les persones amb discapacitat psíquica igual o superior a un 33% legalment reconeguda, preferentment de la comarca del Baix Empordà, que per les dificultats que presenten no poden accedir al mercat de treball ordinari.

Els serveis que ofereix el Centre Tramuntana-CET  formen part de les activitats empresarials del Centre,  i són:

1. Jardineria:

2. Senyalització Vial i Mobiliari Urbà:

3. Centre de Cultius de plantes ornamentals:

4. Manipulats industrials:

El CET dona serveis d'ajustament personal i social als seus treballadors amb discapacitat que ho requereixen. Emmarcats dins del servei d'ajustament personal i social del centre especial de treball trobem els USAP (unitats de suport a l'activitat professional), s'entén per USAP l'equip multiprofessional, que mitjançant el desenvolupament de les funcions i comeses que té assignades, permet ajudar a superar les barreres, obstacles o dificultats que els treballadors i treballadores amb discapacitat tenen en el procés d'incorporació a un lloc de treball, així com la permanència i progressió en el mateix.

 

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

Té per objecte facilitar als seus destinataris, per mitjà una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, la teràpia ocupacional a fi que puguin assolir dins les  possibilitats de cada un la màxima integració social.

Els seus usuaris són persones amb discapacitat psíquica que estan en edat laboral i han finalitzat el corresponent període formatiu, el seu grau de disminució és igual o superior al 65% segons la valoració feta per l’Equip de Valoració i Orientació de l’ICASS i a més ha de concórrer el fet que no tinguin capacitat de treball suficient per cobrir el cost d’una plaça en el Centre Especial de Treball.

Les funcions del Servei de Teràpia Ocupacional són:

. La Ocupació Terapèutica: consistent en tasques amb les quals evitant les simples ocupacions estèrils o rutinàries, sempre que sigui possible, que la persona que utilitza aquest servei pugui adonar-se de l’assoliment d’un resultat material satisfactori.

. L’Ajustament Personal: consistent en un conjunt d’activitats, que amb la participació directa, tenen per objectiu l’habilitació personal i la millora de la relació amb l’entorn de les persones ateses.

 

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Té per objecte facilitar al usuaris del Servei, un seguit d’activitats que els permeti assolir la major capacitació pel treball i per la seva màxima integració amb l’entorn.

Els usuaris d’aquest Servei són persones amb discapacitat psíquica que estan en edat laboral havent finalitzat el corresponent període d’escolaritat i que tenen capacitat productiva adequada per formar part d’un CET un cop  realitzat un període de  formació i preparació prèvies per tal d’assolir el nivell de capacitació que els permeti accedir-hi.

 

Per a més informació www.centretramuntana.com

 

 

 


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies