Contacte
Serveis d'Arquitectura i Urbanisme

Responsable: Sandra Fernández

C. del raig, 5

17100 La Bisbal d'Empordà

Tel. 972 64 23 10Projecte del catàleg de masies de Torrent ( 24/03/2014 )

Al novembre del 2013, es va lliurar a l’Ajuntament de Torrent el catàleg de masies que s’ha elaborat des dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal, amb un total de 89 fitxes.

L’objecte és la catalogació i regulació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable al municipi de Torrent. Amb el catàleg es vol potenciar la rehabilitació i reconstrucció dels volums existents, que suposa una garantia de preservació del paisatge i fins i tot una potenciació del seu valor.

El catàleg diferencia dos grans tipus d’edificacions:

•Les edificacions en sòl no urbanitzable tradicionals es corresponen amb masies i es classifiquen en dos nivells, A i B. Aquest darrer nivell B se subdivideix en els subtipus: B1, B2 i B3, d’acord amb el que s’especifica a l’apartat a) del punt 3 d’aquest Pla Especial.

•Les edificacions residencials en sòl no urbanitzable, no incloses a la categoria anterior, s’identifiquen com a nivell C, i es corresponen amb edificacions construïdes amb mètodes i material “moderns” o a imitació dels sistemes tradicionals.

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat