Contacte
Recaptació

Consell Comarcal Baix Empordà

Responsable: Narcís Bahí

Carrer del Raig, 5 baixos
Tel. 972 64 09 24
Fax 972 64 55 44
Horari: dll-dv de 9h a 14:00h
recaptacio@baixemporda.catCalendari del contribuent

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2018

Si voleu rebre alertes de calendari del contribuent al vostre correu electrònic cliqueu AQUÍ

(La recepció d'informació sobre els períodes de cobrament mitjançant aquest servei d'alertes no substitueix les formes legalment establertes a l'article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Les incidències en la recepció d'aquest avís no són al·legables en recursos tributaris.)

Període 1 d’abril de2018 a 31 de maig de 2018

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Taxa de recollida d’escombraries

Taxes habitatges i locals (ex. vàries)

Taxa de cementiri 

Període 1 de juliol de 2018 a 1 d'octubre de 2018 

Impost sobre béns immobles urbans 

Impost sobre béns immobles rústics

Impost sobre activitats econòmiques


Quotes de regadiu 

COMUNITAT DE REGANTS DE LA PRESA DE COLOMERS -15 DE FEBRER A 30 D’ABRIL DE L’ANY 2018 QUOTES DE REGADIU, CAMPANYA 2017

COMUNITAT DE REGANTS DE LA SÈQUIA DEL MOLÍ DE PALS 1 DE JULIOL A 1 D'OCTUBRE DE L'ANY 2018 QUOTES DE REGADIU, CAMPANYA 2017

COL·LECTIVITAT DE REGANTS MAS  DURAN 1 DE JULIOL A 1 D'OCTUBRE DE L'ANY 2018 QUOTES DE REGADIU, CAMPANYA 2017

COMUNITAT DE REGANTS DELS HORTS DE LA PALMA DE RUPIÀ - 1 DE JULIOL A 1 D'OCTUBRE DE L'ANY 2018, CAMPANYA 2018

 Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat