Contacte
Serveis d'Arquitectura i Urbanisme

Responsable: Sandra Fernández

C. del raig, 5

17100 La Bisbal d'Empordà

Tel. 972 64 23 10Arranjament ciutat medieval a Verges ( 24/10/2014 )

El projecte d’arranjament de la ciutat medieval que es va iniciar el mes de febrer de 2012 i ha finalitzat recentment, de manera que gran part del nucli antic de Verges ja està urbanitzat, amb uns paviments que permeten el trànsit tant de vianants com amb vehicle pel centre, sense voreres estretes, ni espais que tenien un mal acabat.

Així mateix, s’ha renovat la xarxa de serveis: s’ha substituït el clavegueram d’aigües residuals existents i s’ha fet una nova xarxa separativa d’aigües plujanes, a la qual s’ha connectat els baixants de les cobertes.

També s’ha substituït la xarxa tant de telefonia com d’aigua potable i electricitat, traient els creuaments aeris de les instal·lacions existents i incorporant una nova xarxa per a la possible instal·lació futura de fibra òptica, igualment que  la xarxa de gas.

 

Aquesta obra ha permès descobrir una part de la història de Verges, gràcies al gran nombre de troballes arqueològiques que s’han fet, documentades i estudiades amb l’aixecament dels carrers del nucli antic.

Així mateix, una de les descobertes més interessants han estat les estructures del castell medieval, part de les quals s’han integrat en el disseny de la plaça de l’Ajuntament.

 

L’arranjament de la ciutat medieval ha estat un treball llarg, en què tant l’Ajuntament de Verges com els seus habitants han hagut de fer un treball de col·laboració i convivència amb les obres que ha estat molt agraït pels tècnics de l’obra, així com per l’empresa constructora.


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat