Contacte
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges

Oficina d'Habitatge - Consell Comarcal del Baix Empordà

c. Tarongers, 12 (can Salamó) 17100 La Bisbal d'Empordà

T: 972642310 F: 972641003

Horari d'atenció al públic: de 9h a 14h, amb cita prèvia.

Habitatge@baixemporda.cat


Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges

AJUTS A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL

Convocatòria Tancada

Adreceu-vos a l'Oficina d'Habitatge del Baix Empordà, amb cita prèvia, per tal d'assessorar-vos sobre aquest ajut.

Des de l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Empordà es duu la gestió de les subvencions que concedeix l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per a les obres de rehabilitació d’edificis. Consisteixen en una aportació a fons perdut d’un percentatge del cost de les obres i en la possibilitat de demanar préstecs preferencials per a portar-les a terme.

Els programes previstos a què es poden acollir les actuacions són el Programa de Conservació, el Programa per a la Millora de la Qualitat i la Sostenibilitat i el Programa d'Ajustos Raonables en Matèria d'Accessibilitat.

Adreçat a persones o entitats promotores d'obres de rehabilitació que siguin propietàries, usufructuàries, llogateres o usuàries dels edificis d'ús residencial en la seva condició de comunitat de propietaris o titulars de l'edifici.

Abans de sol·licitar els ajuts, cal tenir l'informe tècnic de l'edifici, el certificat energètic de l'edifici i un document que informi de l'accessibilitat de l'immoble.

 

AJUTS A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL I D'HABITATGES

Convocatòria Tancada

Són subvencions que mitjançant actuacions sobre façanes, parets, cobertes o terres tenen per objectiu reduir la demanda i el consum energètic en calefacció i refrigeració. Cal que compleixin els requisits energètics del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals d'ecoeficiència en els edificis, i del DB-HE del Codi Tècnic de l'Edificació, i que comportin com a mínim un estalvi energètic de demanda superior al 30 % respecte de l'inicial.

Adreçat als titulars d'habitatges i a comunitats de propietaris d'edificis d'ús residencial.

La tramitació d'aquest ajut va a càrrec d'ICAEN o bé IDAE.

 

AJUTS PER A L'ADEQUACIÓ D'INTERIORS D'HABITATGES PER A MAJORS DE 65 ANYS

Resta tancada la convocatòria per a l'any 2019, publicada en el DOGC del dia 26 de març la RESOLUCIÓ GAH/539/2018, de 21 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2019 (ref. BDNS 390712).

Ajuts per tal que els habitatges tinguin les condicions mínimes d'habitabilitat, per adequar les instal·lacions d'aigua, gas, electricitat i sanejament; per facilitar la mobilitat a l'interior de l'habitatge, i per millorar l'aïllament tèrmic i/o acústic.

Adreçat als titulars dels habitatges per a la rehabilitació d'interiors i als titulars d'edificis d'un sol habitatge. Entenem per titulars les persones amb títol de domini o qualsevol altre dret que permeti realitzar les actuacions de rehabilitació: propietàries, usufructuàries, llogateres o usuàries.

SUBVENCIONS EN FORMA DE PRÉSTEC DESTINADES A COMUNITATS DE PROPIETARIS PER A PODER FER REFORMES I REHABILITACIONS 

El Govern impulsa el finançament de les obres de rehabilitació que facin les comunitats de propietaris a través de l'Àgència de l'Habitatge de Cataunya i l'ICF. Podeu obtenir més informació aquí

RESOLUCIÓ TES/127/2020, de 22 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilització d'edificis d'habitatges a Cataunya. Aquí trobareu més informació. 

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies