Contacte
Ajuts a la rehabilitació

Oficina d'Habitatge - Consell Comarcal del Baix Empordà

c. Tarongers, 12 (can Salamó) 17100 La Bisbal d'Empordà

T: 972642310 F: 972641003

Horari d'atenció al públic: de 9h a 14h, amb cita prèvia.

eagudo@baixemporda.cat


Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges

AJUTS A LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES I EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL

Oberta la convocatòria

Adreci's a la Oficina d'Habitatge del Baix Empordà, amb cita prèvia, per tal d'assessorar-se en aquest ajut.

Des de l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Empordà es duu la gestió de les subvencions que concedeix l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per a les obres de rehabilitació d’habitatges i edificis. Consisteixen en una aportació a fons perdut d’un percentatge del cost de les obres i en la possibilitat de demanar préstecs preferencials per realitzar-les.

Els programes previstos a que es poden acollir les actuacions son el Programa de Conservació, el Programa per a la millora de la Qualitat i la Sostenibilitat i el Programa d'ajustos raonables en matèria d'Accessibilitat.

Dirigit a persones o  entitats promotores d'obres de rehabilitació que siguin propietàries, ususfructuàries, llogateres o usuàries dels edificis d'ús residencial en la seva condició de comunitat de propietaris o titulars de l'edifici.

Abans de sol.licitar els ajuts, cal tenir l'Informe Tècnic de l'Edifici, el Certificat Energètic de l'Edifici i un document que informi de l'accessibilitat de l'immoble.

 

AJUTS PER A LA ADEQUACIÓ D'INTERIORS D'HABITATGES

Ajuts per tal que els habitatges tinguin les condicions mínimes d'habitabilitat, per adequar les instal.lacions d'aigua, gas, electricitat i sanejament, per facilitar la mobilitat a l'interior de l'habitatge i per millorar l'aïllament tèrmic i/o acústic.

Dirigit als titulars dels habitatges per a la rehabilitació d'interiors i als titulars d'edificis d'un sol habitatge. Entenent per titulars les persones amb títol de domini o qualsevol altre dret que permeti realitzar les actuacions de rehabilitació: propietàries, usufructuàries, llogateres o usuàries.

 

AJUTS A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL I D'HABITATGES

Són subvencions que mitjançant actuacions sobre façanes, parets, cobertes o terres tenen per objectiu reduir la demanda i el consum energètic en calefacció i refrigeració. Cal que compleixin els requisits energètics del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals d'ecoeficiència en els edificis, i del DB-HE del Codi Tècnic de l'Edificació, i que comportin com a mínim un estalvi energètic de demanda superior al 30% respecte l'inicial.

Dirigit als titulars d'habitatges i a comunitats de propietaris d'edificis d'ús residencial.

La tramitació d'aquest ajut va a càrrec de ICAEN o bé IDAE.

 

 

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat