Contacte
Benestar Social i Família

Responsable: Montse Gudayol

C/ Tarongers, 12 (Can Salamó)

17100 - La Bisbal d'Empordà

Telèfon: 972 64 23 10


1. Servei de primera acollida (SPA)

Servei que garanteix a les persones nouvingudes la informació, el suport i la formació bàsica per aconseguir un procés d’incorporació en el territori. El temps màxim que pot transcórrer entre l’empadronament i l’inici de l’acollida és d’un any, i el temps transcorregut entre la primera entrevista i el lliurament del certificat no hauria de superar el termini de dos anys. La ubicació física d’aquest servei es recomana que sigui al costat mateix del padró, ja que el procés d’acollida s’inicia quan la persona s’empadrona al municipi.

El procediment que seguirà la persona nouvinguda un cop s’hagi empadronat, s’inicia amb la derivació al Servei de primera acollida on l’agent d’acollida li farà una primera entrevista de benvinguda i li farà entrega de tota la informació que li pugui ser necessària per iniciar els primers tràmits bàsics. A partir d’aquest primer contacte, se li dissenyarà un itinerari adaptat a les seves necessitats i se’l derivarà als diferents serveis especialitzats per tal de resoldre totes aquelles qüestions que calguin. Finalment, se l’informarà de les dates previstes de les sessions formatives existents al territori per tal de poder començar el seu procés d’integració.

Per més informació sobre els serveis de primera acollida, clica aquí.
Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat