Dades bàsiques

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Consell Comarcal del Baix Empordà
Finalitat: registre i gestió de les persones usuàries de la borsa de treball del Consell.
Legitimació: consentiment de la persona interessada.
Destinataris: les dades es conservaran durant el termini d’un any. No es comunicaran a terceres persones sense el consentiment de la persona interessada.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se al Consell.
Trobareu més informació a l’adreça [https://baixemporda.cat/ca/politica_de_proteccio_de_dades.html]